Ungdomsskoler på rødt nivå

Lier kommune innfører rødt nivå på ungdomstrinnet i lierskolen frem til og med 18. januar. Dette innebærer færre elever per gruppe, mer digital undervisning og mer uteskole.  

Det blir heller ikke svømming på ungdomstrinnet i denne perioden.

- Dette utfordrer oss blant annet i forhold til å ha nok rom. Deler av undervisningen blir derfor digital, men alle elever skal være fysisk til stede på skolen i løpet av uka. Mer bruk av uteskole vil også være aktuell, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.  

Barnehagene og barneskolene skal fortsatt drives på gult nivå. Det er kommuneoverlegen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) som beslutter hvilket nivå barnehager og skoler til enhver tid befinner seg på: grønt, gult eller rødt.

- Regjeringen anbefaler oss om å innføre rødt nivå på  ungdomsskolene, og det har vi gjort. Vi vurderer fortløpende om barnskoler og barnehager skal over på rødt nivå, sier Kari-Ann Dale.