Et forslag til felles lokal forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industriell avløpsvann til kommunalt nett legges nå ut på høring.

Forslag til felles lokal forskrift som regulerer påslipp av olje-, fettholdig- og / eller industrielt avløpsvann til kommunalt nett for de 9 kommunene i Godt Vann Drammensregionen(GVD)-samarbeidet legges nå ut på høring.

Hensikten med forskriften er å regulere påslipp av stoffer og / eller konsentrasjoner ut over det kommunale renseanlegg er designet for å rense.

Høringsbrev er sendt ut til alle som er registrert i en bransje som kan omfattes av en ny forskrift for påslipp i Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik, Lier, Røyken og Hurum.

Høringsbrevet med bakgrunn for forskriften leser du her.

Utkast til Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett leser du her.

Dersom dere har interesser i flere kommuner er det tilstrekkelig å sende ett høringssvar. Vi ber da om at det fremkommer hvilke kommuner innspillene gjelder for.

Høringsmøter

Det er planlagt to felles høringsmøter:

16. juni kl. 09.00-11.00 på Haugestad i Lier
15. august kl. 14.00-16.00 på samfunnshuset i Mjøndalen
Forslag til forskrift og bakgrunnen for denne vil gjennomgås på begge møtene.

Høringsfrist 1. september 2017. Innspill sendes på mail til: Godt vann Drammensregionen gvd@glitre.no