Hopp til innhold

Vannmåleravlesning for 2. termin 2023

Nå er det tid for å lese av vannmåleren for perioden mai - august 2023. Lier vei, vann og avløp har sendt SMS-varsel til innbyggere som har avlesning via tekstmelding.

Innbyggerne vil i slutten av september motta en faktura fra Lier vei, vann og avløp KF for forbruket for den nevnte perioden. Denne fakturaen har forfall 25. oktober 2023.

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

1. Via SMS  

Hvis du får varsel om avlesning på SMS, skal du kun svare på denne med din målerstand.  

Mer informasjon om SMS-varsel

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar kommunen i bruk SMS-varsling.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen.

Vi varsler eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen. I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Det vil si at vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Hvis du mottar en SMS som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg? Registeret som benyttes er www.varslemeg.no 
Logg deg inn med Bank-ID for å sjekke om kontaktoinformasjonen din er riktig.

Bedrifter kan registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no

Har du spørsmål ta kontakt med oss: postmottak@lier.kommune.no eller ring oss på 32 22 55 50.  

 

2. Målekort

Et fåtall liunger får målekort via Digipost/Altinn. Du må logge inn på en egen nettside som står på kortet for å registrere din målestand.

Det står mer informasjon på målekortet om hvordan du gjør dette. Logg inn på www.leseav.no

3. Fjernavlesing

Innbyggere med vannmålere som er fjernavlest skal ikke foreta seg noe. Du vil se ditt forbruk på din faktura.  

Hvis du ikke leser av en selvavlest vannmåler innenfor avlesingsperioden, vil Lier vei, vann og avløp KF beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lier.kommune.no eller ring oss på 32 22 55 50.