Varsler store nedbørsmengder

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om flomfare på deler av Østlandet.
Fra onsdag ettermiddag og frem til natt til torsdag ventes stedvis mye regn på Østlandet. Noen områder på kan få opp mot 40 med mer nedbør på 6 timer, melder NVE.

Det er usikkerhet knyttet til hvilke områder som får mest nedbør, og dermed i hvor stor grad Lier vil bli berørt. Det kan uansett være lurt å ta noen forhåndsregler.

I områdene som får mest nedbør forventes flomvannføring på gult nivå i små vassdrag og enkelte mellomstore vassdrag. Torsdag morgen forventes synkende tendens de fleste steder.

Her er NVEs råd ved store nedbørsmengder:

  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring.

Les mer på NVEs nettside varsom.no