Hopp til innhold

Fortsatt fare for flom og jordskred

Oransje nivå: Det er fortsatt fare for flom og jordskred i Lier. Kart: Varsom.no
Selv om det ser ut til at Lier får mindre nedbør enn varslet, er det fortsatt fare for flom og jord- og flomskred de neste dagene.

Varselet om flom og jordskred fra Norges vassdrags- og energidirektorat er på oransje nivå for Lier og Drammensområdet. Det betyr stor fare for flom og jord- og flomskred. Varselet gjelder frem mot fredag 11.august. 

Lier kommune følger med på utviklingen. Lier vei, vann og avløps mannskaper er i beredskap, og har de siste dagene vært ute for å sjekke utsatte områder og overvåker også vassdragene i Lier. 

Kontakt forsikringsselskapet ved oversvømmelse

Ved ekstremvær kan flere få oversvømmelser i kjellere og underetasjer. Drammensregionens brannvesen IKS ber publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand. Brannvesenet kan dessverre ikke hjelpe alle som får vann i kjellere, og er avhengig av at 110-sentralen ikke "ringes ned" for slike henvendelser.

Ved nødstilfeller gjelder varsling til 110 som vanlig.

Vær forsiktig

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på utviklingen og ta forholdsregler:

  • Følg med på værradar som www.yr.no og www.varsom.no

  • Sjekk veimeldinger (175.no).

  • Tilpass farten og kjør etter forholdene.

  • Veier kan bli stengt på kort varsel. Unngå unødvendig ferdsel.

  • Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred.

  • Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.

  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv.