Hopp til innhold

Vedtakskontoret og boligkontoret slås sammen og bytter navn

Vedtakskontoret og boligkontoret ble i fjor slått sammen til én virksomhet. Fra 1. januar 2023 heter virksomheten forvaltning helse og bolig.

Tidligere var boligkontoret og vedtakskontoret i Lier kommune to ulike avdelinger.

Nå er de samlet til en virksomhet, og skal behandle søknader og henvendelser om helse og omsorgstjenester til alle brukergrupper, i tillegg til søknader om kommunale boliger, inkludert innskuddsleiligheter og de ulike bofellesskapene.

Forvaltning helse og bolig holder til på samme sted som før, i 3. etasje i Fosskvartalet i Lierbyen. 

Nytt navn fra 1. januar 2023

I den politiske saken om navnebyttet står det at navnet på virksomhetene skal ta opp i seg virksomhetenes arbeid og at innbyggerne lettere skal kunne orientere seg i bruk av tjenestene. 

Dette er det andre navnebyttet på kort tid. I høst byttet mangfold og mestring navn til psykisk helse og rus.