Hopp til innhold

Vedtok felles renseanlegg med Asker og Drammen

Kommunestyret vedtok 7. februar 2023 at Lier kommune inngår avtale med Drammen og Asker kommuner om felles avløpshåndtering og at nytt regionalt renseanlegg legges i Nordbykollen i Drammen.

I kommunestyremøtet tirsdag 7. februar tok politikerne stilling til saken om overordnet plan for avløsphåndtering i kommunen. 

Inntillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, og det betyr at Lier kommune inngår en avtale med Drammen og Asker kommuner om felles avløpshåndtering og at nytt regionalt renseanlegg
legges i Nordbykollen i Drammen.

Det ble også vedtatt at renseanleggene i Lier Nord (Sjåstad, Sylling og Tronstad) videreføres frem til senest 2042.

Vedtatt av formannskap i nabokommuner

Foreløpig er avtalen også vedtatt i formannskapene til Asker og Drammen kommuner, og avventer behandling i kommunestyrene. 

Bildet er fra formannskapene i Lier, Asker og Drammens befaring på VEAS i Slemmestad. Hit dro de for å se hvordan det kan se ut når kommuner går sammen om felles avløpshåndtering.