Statens vegvesen har besluttet å stoppe planene om den såkalte Lier-diagonalen.

Lierdiagonalen var tenkt å gå fra E18 i Lier til Eiker-bygdene.

Dette får konsekvenser for planprogrammet for rv.23-E18-Lianåsen som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, og vegvesenet ber kommunen om å stoppe prosessen.

Vegvesenet vil nå begrense planprogrammet til bare å gjelde rv.23-E18 og vil sende kommunen et revidert forslag så snart det er klart.