Velkommen til COS foreldreveiledningskurs

Vi starter opp foreldreveiledningskurset Circle of Security (COS) onsdag 30. mars. Kurset skal gi foreldre verktøy til å kunne lese barns signaler bedre. Påmeldingsfrist er 29.mars.

Foreldreveiledningskurset COS har til hensikt å gi foreldre verktøy til å kunne lese barns signaler og dermed kunne møte barnets behov på best mulig måte. Kurset er rettet mot foreldre som har barn mellom 0 og 6 år.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg. På den måten kan barnet også stå sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Påmelding

Her kan du melde deg på kurset og finne mer informasjon

Dersom begge foreldre ønsker å delta på kurset må begge melde seg på.

Har du spørsmål kan du kontakte kursledere Lise Braathen på telefon 91 76 62 35 eller Pernille Elvebredd på telefon 47 51 63 44.

Kursinnhold

Kurset ledes av familieterapeut Lise Braathen og psykolog Pernille Elvebredd. Begge har lang erfaring med oppfølging av barn og familier.

I kurset vil de snakke om:

  • Trygghetssirkelen, som kan hjelpe foreldre å se hvilke behov barna har slik at de kan få riktig støtte fra foreldre både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
  • Det å «være sammen» i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
  • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
  • Vanskelige situasjoner. Redskap til samspill mellom foreldre og barn når situasjonen er ukontrollerbar. Balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
  • Foreldres egne erfaringer. Noen ganger kan foreldre ha erfaringer som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli «større» enn nødvendig, kurset vil gi redskaper til å håndtere dette.

Kursdager

Kurset går over åtte kursdager og holdes på Glitra møterom i Gamle Hegsbro som ligger ved siden av rådhuset i Lierbyen.

Dato Tid
Onsdag 30.mars  14.00-16.00
Onsdag 6.april  14.00-16.00
Onsdag 20.april  14.00-16.00
Onsdag 27.april  14.00-16.00
Onsdag 4.mai  14.00-16.00
Onsdag 18.mai  14.00-16.00
Onsdag 25.mai  14.00-16.00
Onsdag 1.juni  14.00-16.00