Velkommen til digitale kurs om psykisk helse

Hver onsdag kan du bli med på digitale kurs om psykologiske temaer som mange kan kjenne seg igjen i. Kursene er for deg som har milde eller moderate plager, fagpersoner, ansatte i kommunen, pårørende eller deg som ønsker å lære om temaene.

Kom i gang-kursene er i regi av mangfold og mestring i Lier kommune, og er gratis og tilgjengelige for alle. Dette er fire kurs som holdes digitalt over Teams og arrangeres hver onsdag fra kl. 12.30 til 14.30. Man kan følge kursene anonymt og med skjerm avskrudd.

Tilbudet er rettet mot deg som har milde eller moderate plager, men også for fagpersoner, ansatte i kommunen, pårørende eller for deg som vil lære mer om temaene. Vær oppmerksom på at dette ikke er behandling for psykiske lidelser, men kurs.

Kursene handler om vanlige psykologiske temaer som mange kan kjenne seg igjen i. Kursene vil ha fokus på kunnskapsformidling og informasjon, og vil også kunne gi deg nyttige verktøy og tips å ha med seg videre. Temaene er:

·       Tankevirus

·       Angst og bekymring

·       Søvn

·       Følelser

Klikk her for mer informasjon om kursene og se timeplan.

Man kan velge å delta på bare ett av kursene, eller følge alle fire om man ønsker det. Vi oppfordrer til å følge alle fire kurs for å få best utbytte, men dette er frivillig. Man trenger heller ikke å ta de i rekkefølge.

Meld deg på kursene her

Mangfold og mestring i Lier kommune.