Det er lite som slår en kaffepause på en trestubbe i skogen. Det er da jeg virkelig kjenner på lykkefølelsen. Og jeg er nok ikke alene.

Friluftsliv er en del av vår norske identitet og har en viktig rolle for mange nordmenns livskvalitet. Dette tydeliggjøres også i fjorårets stortingsmelding: Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her understrekes friluftslivets plass i den norske kulturen og betydningen for livskvalitet og folkehelse.

I en hektisk hverdag er nære naturopplevelser godt for både kropp og sjel. Samtidig er det både lærerikt og inspirerende. Friluftsliv gir allsidig fysisk aktivitet, er gratis, organisert eller uorganisert, bærekraftig, miljøvennlig og gir naturforståelse. Friluftsliv har med andre ord en bred betydning.

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier.

Enkelt og unikt

I Norge har vi med friluftsloven, og enkel tilgang på natur, unike muligheter for å drive et variert friluftsliv. Og i Grønne Lier har vi det meste Norge kan by på av friluftslivsarenaer: Lierelva, sjø- og innlandsvann, kulturlandskap, kulturminner, tre store skogsområder, godt tilrettelagte stier, løyper og andre anlegg. Allemannsretten gir oss dessuten en unik tilgang til vår flotte natur både i nærområder der folk bor, og i utmark.

Med dette utgangspunktet har Grønne Lier i mange år prioritert tilrettelegging for friluftslivet. Vår første turhåndbok for Lier ble utgitt av kommunen allerede tidlig på 1990-tallet, da kommunen også kjøpte Eiksetra. Senere, og særlig de siste årene, har kommunen økt ambisjonsnivået og satset enda bredere. Vi satte oss som mål å være en av de beste kommunene på friluftsliv. Og det klarte vi!

Årets friluftskommune

Etter flere års satsing på friluftslivet, og etter særlig nøye planlegging fra tidlig i 2014, ble Lier kåret til Årets friluftskommune i 2015. En kåring som ikke vil bli gjort igjen før i 2025, og en utmerkelse som derfor varer i hele ti år. Det forplikter. En forpliktelse som vi gjerne følger opp, også med nye trender og nye tiltak.

Vi har alle sett at friluftslivet er i stadig utvikling. Det er mange som holder på med relativt nye aktiviteter, ofte nært knyttet opp til teknologiske nyvinninger. Ulike tur-apper, nettsteder for friluftsliv, geocaching, pokemon og elsykler er gode eksempler på nyvinninger som både gjør friluftslivet enda mer tilgjengelig for folk flest, og som gjør at vi må tenke nytt og annerledes. Og i noen tilfeller konfliktforebyggende.

"Gleden av kaffekoppen på trestubben"

Mitt utgangspunkt er at flest mulig bør få gleden av kaffekoppen på trestubben og nærheten til naturen. I Lier kommune holder vi oss oppdatert på de nye trendene i friluftslivet og forsøker å se hvilke positive ringvirkninger vi kan bygge videre på.

For noen kan mangel på utstyr være et hinder for å komme seg ut. I høst og vinter etablerer vi derfor et nytt tilbud med utlån av bl.a. tur- og aktivitetsutstyr. Tilbudet skal gjøre det enklere for flere å drive aktivt og allsidig friluftsliv.

Skape engasjement

Kommunen vil fortsette å skape engasjement i bygda med en rekke tiltak og arrangement. Arrangement som samler mange folk, alt fra rutinerte turgåere til små ben som nettopp har tatt sine første steg. Mange av kommunens virksomheter har også et fokus på friluftsliv, både Frivilligsentralen, Frisklivssentralen, folkehelse, biblioteket, og skolene er blant disse. Det skal vi fortsette med, og har du innspill, må du gjerne sende inn.

Sist, men ikke minst, må jeg nevne det flotte samarbeidet med organisasjoner og foreninger som er helt grunnleggende for å sikre det brede tilbudet som er skapt i Lier. Vår viktigste samarbeidspartner er DNT Drammen og omegn (også godt kjent som Turistforeningen). De skal blant annet ha en stor takk for alt arbeid som er nedlagt ute i marka, til glede for oss alle.

Velkommen ut i Grønne Lier. Her er det deilig å være!

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører i Lier