«Gode ord = vennskap gror». Det er slagordet som vant slagordkonkurransen på Hallingstad skole – og vinneren ble 10 år gamle Gustav Aunan Roald.


En fornøyd gjeng på språkfest i Tranbyhallen. Fra venstre: Svein Løvland fra FAU, ordfører Gunn Cecilie Ringdal, vinner Gustav Aunan Roald og rektor Ingunn Brandsæter.

 

Nå er slagordet til fjerdeklassingen trykket på oransje armbånd som er delt ut til alle elever og ansatte på skolen.

Ny mobbelov

Hallingstad skole bruker et positivt språk for å skape et trygt og godt skolemiljø for alle.

I høst skulle rektor Ingunn Brandsæter snakke på foreldremøte om den nye mobbeloven. Der snakket hun om at skolen opplever at det var utfordringer med negativ språkbruk. Dette var noe skolen ønsket å ta tak i.

- Det er lite slåssing på skolen vår, men vi fikk flere tilbakemeldinger på elever som snakker stygt til hverandre. De brukte stygge ord, og dette ønsket vi å ta tak i. Vi tok dette opp i møter og ble gledelig overrasket over det store engasjementet som foreldrene møtte oss med. For at vi skulle få dette til å fungere ordentlig, var vi avhengig av et godt skole-hjem-samarbeid, og det fikk vi til, forteller rektor Ingunn Brandsæter om det store språkprosjektet på Hallingstad skole.

Språkkampanje

FAU ønsket å bidra aktivt i dette arbeidet og startet en kampanje for å gjøre både elever og foreldre mer bevisst på språkbruk. I samarbeid med skolen har de arrangert en slagordkonkurranse blant elevene. 

Etter en prosess for å få elevene til å delta, kom det inn over 200 forslag.

Fredag 4. mai arrangerte skolen en språkfest i Tranbyhallen der vinneren skulle kåres i det som rektor omtalte som «vårens vakreste konkurranse».

Slagord på armbånd

Etter flere flotte elevinnslag så var det klart for kåringen av slagordkonkurransen.

Etter en trommevirvel fra alle elevene på skolen kunne Svein Løvland fra FAU røpe at det var Gustav Aunan Roald (10) fra klasse 4B som vant slagordkonkurransen med slagordet «Gode ord=vennskap gror».

Vinnerslagordet er trykket på silikonarmbånd. 7. klasse på skolen fikk i oppgave å dele ut armbånd til alle elevene og ansatte på skolen, som nå kan bære de oransje armbåndene med stolthet. Kanskje hjelper det å se på slagordet neste gang man er på nippet til å si noe stygt til en annen person?

Kan overføres til andre

- Snakk pent til hverandre. Det har vært hovedbudskapet gjennom språkkampanjen. Spre positive ord fremfor negativitet. Konseptet er så enkelt at vi mener det fint kan brukes av andre. Kan dette gode samarbeidet mellom skole, elever og foreldre inspirere andre til å gjøre noe lignende, så er det superpositivt. Vi håper det har hatt en innvirkning på språkbruken blant elevene. I det minste har det i hvert fall ført til at de som har blitt snakket stygt til, har blitt sett og hørt. Vi synliggjør at det er de som snakker stygt som gjør noe galt, og vi håper det virker forebyggende, mener rektor Ingunn Brandsæter.

- Se det positive i hverandre

Det var ordfører Gunn Cecilie Ringdal som fikk æren av å overlevere vinnerarmbåndet til den 10 år gamle vinneren. Hun er mektig imponert over det arbeidet som Hallingstad skole har lagt ned.

- Klarer dere å se det positive i hverandre og si noe hyggelig, så kan dere klare store ting. Det er flere enn dere på Hallingstad skole som kan dra nytte av et språkprosjekt som dette, sa ordføreren til elevene på språkfesten.

Vinnereleven selv var både overrasket og rørt da han ble ropt opp som konkurransevinner.

- Er det virkelig sant? Det er helt sprøtt at slagordet mitt vant konkurransen. Det gjør meg både stolt og skikkelig glad, smiler Gustav Aunan Roald.