Hopp til innhold

Vil du bli med i et stemmestyre til årets valg?

På valgdagen 11. september 2023 skal det sitte et stemmestyre i hvert valglokale som administrerer gjennomføringen av valget og deltar i opptelling av stemmer. Vil du sitte i et stemmestyre, kan du ta kontakt med oss innen 23. mars.

Vil du bidra på valgdagen? Da kan du melde deg til å sitte i et stemmestyre.

Et stemmestyre er et kommunalt organ og oppnevnes av Lier kommunes valgstyre. Stemmestyrenes medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde for disse.

Hva gjør et stemmestyre?

Ved hvert valglokale i kommunen skal det på valgdagen mandag 11. september 2023 være et stemmestyre. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Oppgavene til et stemmestyre er å administrere valggjennomføringen på det enkelte valglokale samt delta i opptelling av stemmene mottatt i sin valgkrets.

Alle som oppnevnes til stemmestyre vil få god opplæring før valgdagen.

Hvem kan velges?

Alle som har stemmerett til valget og som er folkeregistrert i Lier kommune kan velges til stemmestyre med følgende unntak: Kandidater som er oppført på valgliste ved årets kommunestyrevalg eller fylkestingsvalg. 

Kommuneloven § 7-3 gir også en oversikt over andre som ikke kan oppnevnes.

Interessert?

Ønsker du å stille til disposisjon som stemmestyremedlem til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023?

Ta kontakt med Lier kommunes valgadministrasjon innen 23. mars 2023: Telefon: 32 22 01 08/922 93 782
E-post: valg@lier.kommune.no

Det er valgstyret i Lier kommune som oppnevner stemmestyrene. Valgstyret vil foreta valg til stemmestyrene i sitt møte 8. juni 2023.

Du vil få beskjed dersom du blir valgt.