Det nye innbyggertallet i Lier er 25.980 – en befolkningsvekst på 0,9 prosent i løpet av det siste året.

Vi blir stadig flere innbyggere i Lier kommune. Befolkningsveksten ligger over landsgjennomsnittet og snittet i Buskerud, som begge er på 0,7 prosent vekst.


- Gledelig

- Det er gledelig å se at vi blir stadig flere liunger, og 1. januar 2018 var vi bare 20 innbyggere unna 26.000. Lier har en befolkningsvekst som ligger over gjennomsnittet i Buskerud, og det kan forventes større vekst i årene fremover, med utbyggingsprosjektene som er på trappene, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Rådmann Bente Gravdal er glad for veksten og tar varmt imot alle som ønsker å bli innbygger i Grønne Lier:

- Vi ønsker våre 240 nye innbyggere velkommen til Lier, kommenterer Bente Gravdal.

Faktapunkter om Lier

Visste du at Lier kommune har desidert flest innbyggere i alderen 35 – 54 år, vi leier ut 1,5 bok per innbygger på biblioteket og at de aller fleste av oss bor i enebolig?

Dette er noen av faktapunktene som sier litt om oss som bor i kommunen vår, og mer kan du finne på ssb.no.

Klikk her for å se litt statistikk for Lier

 

Innbyggertall, Buskerud:

Navn 1.1.2017  1.1.2018 Vekst i
prosent
Buskerud 279 714 281 769 0,7
Drammen 68 363 68 713 0,5
Kongsberg 27 216 27 410 0,7
Ringerike 30 034 30 283 0,8
Hole 6 772 6 833 0,9
Flå 1 081 1 069 -1,1
Nes (Busk.) 3 357 3 341 -0,5
Gol 4 612 4 566 -1,0
Hemsedal 2 442 2 457 0,6
Ål 4 719 4 626 -2,0
Hol 4 535 4 520 -0,3
Sigdal 3 502 3 488 -0,4
Krødsherad 2 257 2 277 0,9
Modum 13 786 13 880 0,7
Øvre Eiker 18 562 18 926 2,0
Nedre Eiker 24 718 24 917 0,8
Lier 25 740 25 980 0,9
Røyken 21 931 22 452 2,4
Hurum 9 462 9 450 -0,1
Flesberg 2 696 2 688 -0,3
Rollag 1 399 1 411 0,9
Nore og Uvdal 2 530 2 482 -1,9