Kvalitetsplanen for lierskolen for de neste fire årene skal nå sendes ut på høring. Mandag 13. mars klokken 18.00 arrangeres et åpent møte om planen.

Kvalitetsplanen for lierskolen de neste fire årene har fått tittelen: «Læring og livsmestring».Den sendes nå ut på høring og vi vil gjerne høre deres mening om planen.

HER KAN DU LESE HELE PLANEN

Lierskolens ståsted i dag

Resultatene på nasjonale prøver og eksamen har jevnt over vært gode for skolene i Lier. Elevene trives og det jobbes godt med miljøet. Det er mange dedikerte og godt kvalifiserte lærere og skoleledere som har elevenes læring i fokus.

Det er utfordringer knyttet til elevenes motivasjon for læring. Den er for lav, og synkende jo høyere i klassetrinnene du kommer.

Resultatene på nasjonale prøver i engelsk er for lave på barnetrinnet og i regning på ungdomstrinnet. Fortsatt er undervisningen for lærebokstyrt. Elevene har for dårlig utholdenhet og gir fort opp i møte med utfordringer, heter det i kvalitetsplanen.

Læring og livsmestring

Kvalitetsplanen har fokus på å videreføre det gode arbeidet som gjøres ute i skolene. Derfor er det satt to utviklingsområder de neste årene:

  • Dybdelæring
  • Folkehelse og livsmestring

Ut fra forskning og erfaring vil lierskolen arbeide for å bedre elevenes motivasjon, gi dybdelæring, arbeide med elevenes utholdenhet og gjøre elevene fysisk og psykisk robuste slik at de mestrer livet både nå og i fremtiden.

Gi oss dine innspill

Nå som kvalitetsplanen sendes ut på høring, ønsker vi å få innspill på hvordan lierskolen kan bli best mulig de neste årene.

Hva mener du er viktige satsingsområder for lierskolen? Hva bør prioriteres?

Møt opp på det åpne møtet på Lier bibliotek mandag 13. mars klokken 18.00 for å få informasjon og bidra i debatten. Du kan også gi innspill på epost. Send epost til postmottak@lier.kommune.no og merk eposten med «Kvalitetsplan for lierskolen».