Fylkesmannen har avvist en klage og dermed stadfestet reguleringsplanen for det nye sykehuset på Brakerøya.

Planen tilrettelegger for nytt sykehus på Brakerøya og omfatter områder i Lier og Drammen kommune.

Reguleringsplanen er blitt til etter et utstrakt samarbeid mellom de to kommunene, og er vedtatt av Lier kommunestyre 24. mai 2016 og Drammen bystyre 31. mai 2016, står det å lese på Fylkesmannens nettsider.

Klaget på vedtaket

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS klaget på planvedtakene på vegne av Hellik Teigen AS og Ring Tore Teigen.

Klager mente at planen er ugyldig fordi kommunene ikke kan vedta en felles "overkommunal plan". I tillegg mente klager at kommuneplanen i Lier inneholder en plikt til å relokalisere etablerte virksomheter før nye reguleringsplaner. 

Klager mente også at eiendommen som disponeres av Hellik Teigen AS måtte tas ut av reguleringsplanen. 

- Ikke saksbehandlingsfeil

Fylkesmannen er kommet til at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil verken ved Lier eller Drammen kommunes vedtak. Klagen ble derfor avvist. 

Her kan du lese Fylkesmannens vedtaksbrev som omhandler Lier kommune.