Rv. 23 og nytt sykehus på Brakerøya er blant de viktigste sakene for Lier kommune som nevnes i forslaget til statsbudsjett.

Forslaget til statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem 6.oktober. Rådmannen jobber med å se på konsekvensene for Lier, men noen konkrete saker er verdt å merke seg allerede nå.

 Det gjelder bevilgningen på 250 millioner kroner til byggingen av firefelts vei på rv. 23 Dagslett-Linnes og omtalen av at regjeringen ønsker at arbeidet med nytt sykehus på Brakerøya skal fortsette.

Du kan lese alt om forslaget til statsbudsjett her

Slik rådmannen i Lier kommune leser forslaget til statsbudsjett, gir ikke forslaget de store endringene for Lier kommunes økonomi. Deflator (lønns - og prisvekst for kommuner) blir 2,5% for 2017.

Lier kommune vil ikke motta veksttilskudd i 2017, og Lier er ikke prioritert fra Fylkesmannens side når det gjelder skjønnstilskudd i første tildeling (parallelt med statsbudsjettet).  

- Vi vil nå gå grundig gjennom forslaget til statsbudsjett og analysere hva de konkrete konsekvensene blir for oss i forbindelse med vårt eget arbeid med handlingsprogrammet og budsjettet, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Regjeringen foreslår også økt satsing på samferdsel, noe som kan få betyding for fylkesveiene i kommunen.

I 2017 blir også aktivitetsplikten innført, dette kompenseres utover veksten i frie inntekter.

Satsingsområder regjeringen forventer prioritert innen frie inntekter:

  Totalt for landet Beregnet for Lier
Tidlig innsats i skolen 150 millioner 720 000
Rusomsorgen 300 millioner 1 440 000
Rehabilitering/habilitering 100 millioner 480 000
Helsestasjon/skolehelsetjenesten 50 millioner 240 000

 

Jobber videre: Rådmann Hans-Petter Christensen tar med seg forslaget til statsbudsjett inn i kommunens arbeid med handlingsprogram og budsjett. Lier-budsjettet legges frem 27. oktober.