Husk: Svært stor skogbrannfare

Det er svært tørt på Østlandet. Husk på bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

Drammensregionens brannvesen minner at det er svært tørt på Østlandet. Samtidig går vi inn i en ny periode med tørt, varmt vær med høy skogbrannindeks.

Brannvesenet viser til bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda der den grenser til skog og annen utmark. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka.

Vis aktsomhet og ta ansvar. Det er den som tenner bål- eller grill som er ansvarlig dersom det begynner å brenne. Er du i tvil om det du gjør er riktig, så lar du være!

For information in other languages, read this information:

ENGLISH

FRANSK

LITAUISK

NEDERLANDSK

POLSK

SPANSK

TYSK