MittLier-appen er klar til bruk – nå kan du gi dine innspill til hvordan du vil at Lier skal se ut i årene fremover.

Tidligere i år fikk Lier kommune 300.000 kroner i innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen ønsket å senke terskelen for å gi innspill i kommuneplanprosessen, og har sammen med selskapet Mapic utviklet appen og nettsiden MittLier. Der kan du ved et par klikk gi dine innspill til kommunen.

Her ser du nettsiden MittLier.no

Her kan du laste ned mobilappen, enten i AppStore eller GooglePlay

Delta med dine innspill!

Som en del av arbeidet med den nye kommuneplanen håper vi at du laster opp bilder, ideer og tanker om hva vi trenger i Lier – og hva vi må beholde. Alle tas imot og legges inn i MittLier-kartet og vurderes videre av de som jobber med kommuneplanprosessen.

Gå inn på appen eller nettsiden, sett markøren på det stedet du ønsker å belyse og skriv inn innspillet ditt. Du må gjerne legge ved et bilde, tegning eller video som illustrerer forslaget ditt  - og send inn. Kartet oppdateres umiddelbart.

Du må gjerne tagge bildene på Instagram med #mittlier, så vises bildet i vår mediefeed.

Hva er en kommuneplan?

Kommunen for Lier skal være det plandokumentet kommunen styrer etter i årene fremover. Det er på en måte hovedplanen for hvordan vi ønsker at Lier kommune skal se ut og utvikles i årene fremover, og være styrende for bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting.

Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og består av et plankart med bestemmelser som hører til.

Følg Lier kommune på Facebook: https://www.facebook.com/lierkommune/

Flere muligheter til å påvirke

Å bruke den nye appen eller nettsiden er bare én av flere måter du kan påvirke prosessen fremover. Du kan selvsagt også sende forslag på epost til postmottak@lier.kommune.no, og det blir flere andre muligheter for å gi innspill utover i året, enten det er fysiske møteplasser eller grupper der kommuneplanens samfunnsdel blir diskutert.

Det legges også opp til at kommuneplanen blir tema under De unges kommunestyremøte – både til høsten og våren 2018, slik at stemmen til de yngste blir hørt.

Her kan du lese mer om kommuneplanen