Kommuneplan for Lier kommune

Gå tilSkal styre Lier

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens sammfunnsdel finner du her

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Kjartan Askim (telefon 32 22 02 64) eller epost: kjartan.askim@lier.kommune.no

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel for angir hovedtrekkene i arealbruken i Lier kommune. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 18.juni 2019.

Dokumenter for kommuneplanens arealdel finnes her:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning av nye næringsområder

Konsekvensutredning av nye boligområder

ROS – analyse

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Jon Arvid Fossum (telefon 32 22 04 65) eller epost: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no

 

Sist oppdatert: 05. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?