Hopp til innhold

Kommuneplan for Lier

Gå til

Skal styre Lier

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel finner du her

 

Saksfremlegg til kommunestyrets behandling av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2028 med protokoll

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Kjartan Askim (telefon 975 13 103) eller e-post: kjartan.askim@lier.kommune.no

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkkene i arealbruken i Lier kommune. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 18.juni 2019.

Dokumenter for kommuneplanens arealdel finnes her:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning av nye næringsområder

Konsekvensutredning av nye boligområder

ROS – analyse

 

Sakspapirer til kommunestyret behandling av kommuneplanens arealdel 18/6-2019, sak 59/2019

Protokoll fra kommunestyrets behandling

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Jon Arvid Fossum (telefon 32 22 04 65) eller epost: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no

 

Sist oppdatert: 27. januar 2022

Fant du det du lette etter?