Både kulturprisen og Haugestadstipendet ble delt under kulturkvelden på Haugstad torsdag 30. november.

Lier kommunes kulturpris ble delt ut til Ragne og Rolf Sommerseth, og Haugestadstipendet gikk i år til Håkon Norby Bjørgo.

 

Håkon Norby Bjørgo kvitterte ut for Haugestadstipendet med å spille noen låter sammen med gitaristen Jørgen Kasbo.

Stipendvinneren holder nå på å ta en master i utøving, improvisert musikk/jazz ved Norges musikkhøgskole. Haugestadstipendet er på 40.000 kroner.

Ragne og Rolf Sommerseth får kulturprisen for sitt arbeid med Lierskogen kulturkirke. Rolf holdt en presentasjon om kulturkirken under kulturkvelden for å fortelle mer om arbeidet.

Det var ordfører Gunn Cecilie Ringdal som delte ut både kulturpris og Haugestadstipend, og under kulturkvelden ble det også presentert flere musikalske innslag for publikum.