Målgruppen er 70+.

Kurset er for deg som ønsker en forandring.

Mange opplever ulike former for tap, som for eksempel dårligere helse eller mister noen av sine nærmeste. Det kan føre til ensomhet, tristhet og bekymringer.

Kurset som nå tilbys er både for deg som ønsker å forebygge og for deg som føler deg nedfor eller deprimert.
På kurset lærer du metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønster.

Kurset går over 10 uker på tirsdager, à 2 timer pr, uke.

Kurssted: Fosshagen ressurssenter
Oppstart: Kursansvarlig tar kontakt med påmeldte for å avklare oppstart når det er nok påmeldte.
Pris: 400 kroner (inkl.kursbok og lett servering)
Påmelding: arja.aalto@lier.kommune.no   Tlf: 477 05 278