Kjenner du noen som har utmerket seg med sin innsats for miljøet i Lier? Nå kan du foreslå dem til Lier kommunes miljøpris for 2017.

Hvem kan få miljøprisen?

Miljøprisen skal gå til noen som gjennom sin miljøinnsats i Grønne Lier fremstår som et godt eksempel for andre.

- Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, for eksempel renere vann, luft og jord, reduksjon av klimagasser, forurensning og støy, bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap, bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann, miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering, miljøvennlig bygging og fornybar energi, forteller miljørådgiver i Lier kommune, Ingebjørg W. Tofte.

Formålet med prisen er å stimulere privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til miljøinnsats. Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private eller offentlige virksomheter.

Fristen for å levere forslag er satt til 1. mai.

Les her for mer informasjon:

http://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/samfunnsutvikling/klima_miljo/