Kjenner du noen som fortjener miljøprisen?

Send inn forslag til kandidater innen 1. mai.

Miljøprisen i Lier skal gå til noen som gjennom sin innsats i Grønne Lier kan stå frem som et godt eksempel for andre.

Kjenner du noen som har utmerket seg med sin innsats for miljøet i Lier? Vi ønsker forslag på kandidater til miljøprisen innen 1. mai.

Mange tiltak

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, for eksempel renere vann, luft og jord. Reduksjon av klimagasser, forurensning og støy, bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap, bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann, miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering, miljøvennlig bygging og fornybar energi.

Stimulere til miljøinnsats

Formålet med prisen er å stimulere privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til miljøinnsats.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private eller offentlige virksomheter.

Her finner du mer informasjon