Nå er tiden inne for å søke om barnehageplass

Fristen for å søke går ut 1. mars.

Tiden er inne for å søke om barnehageopptak i Lier fra høsten 2019.

Opplysningene om de ulike barnehagene i Lier finner du her:

Barnehager i Lier

Barnehageplass søkes elektronisk.

Skjemaet finner du her

Når søknaden er lagt inn, registreres den i kommunens datasystem. Du mottar elektronisk melding om at søknaden er mottatt når den er godkjent.

Søknaden er registrert til barnet blir tildelt plass. Det er derfor ikke nødvendig å søke på nytt. Ønsker du å gjøre endringer på det innlagte søknadsskjemaet, kan dette gjøres elektronisk, innlogging skjer med MinID/BankID.

I perioden for hovedopptak, 1. mars til 1. april, er portalen stengt for endringer.

Søkere som ikke har tilgang til internett, kan få hjelp i den enkelte barnehage eller på helsestasjonen. I kommunens servicetorg er det tilgjengelig datamaskin som kan benyttes.

Rett på barnehageplass 

Barn som har fylt et år innen utgangen av november har rett på barnehageplass. Forutsetning: Det er søkt innen fristen for hovedopptak – 01.03. Startdato senest i løpet av den måneden barnet fyller et år.

Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt, ikke til en enkelt barnehage. Takkes det nei til tilbudet mister barnet retten til barnehageplass, men kan fortsatt stå på søkerliste til ønsket barnehage.

Du får elektronisk beskjed 

Tilbud om barnehageplass sendes ut elektronisk til oppgitt e-postadresse på hovedsøker.

Svar etter hovedopptaket sendes ut fortløpende fram til 01.07.19.

Søknader som registreres etter søknadsfristen for hovedopptak, blir behandlet ved ledige barnehageplasser etter at hovedopptaket er avsluttet.

HUSK: For hovedopptak høsten 2018 er søknadsfristen 01.03.2019.