Ordføreren inviterer til nettmøte på Facebook tirsdag 22. november.

Lier er kåret til tiårets friluftslivskommune i Norge. Nå ønsker ordfører Gunn Cecilie Ringdal innspill på hvordan en veldig god kommune kan heve seg ytterligere noen hakk innen friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.

- Vi har satt i gang arbeidet med å lage en ny kommunal plan for idrett-, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2017 til 2021. For å gjøre denne planen best mulig, trenger vi innspill, spørsmål og råd fra innbyggerne – de som bruker tilbudene. Det gjøres veldig mye bra på dette området i Lier. Men hvordan kan vi løfte oss ytterligere noen hakk på friluftsliv, idrett og fysisk aktivtet? Er det noe folk savner eller mener kan bli bedre, så er det veldig fint å få innspill på det nå, slik at vi har mulighet for å få det med i planen, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Nettmøte med ordføreren

Tirsdag 22. november fra klokken 14.00 til klokken 16.00 stiller hun opp på Lier kommune sin Facebook-side for å gi informasjon, svare på spørsmål og ta imot innspill fra alle som ønsker å bidra.

- Dette gjør vi i tillegg til de åpne møtene som arrangeres om temaene. Lier er kåret til tiårets friluftslivskommune i Norge. Det forplikter. Vi gjør veldig mye bra i Lier, men vi kan alltid bli bedre, både med det vi allerede har av tilbud, men også utnytte nye muligheter. Eksempler på dette kan være geocaching eller Pokemon GO, bare for å nevne noe. Vi ønsker innspill, og lurer du på noe, så er det bare å spørre under nettmøtet eller ved å ta kontakt med oss på rådhuset, oppfordrer Gunn Cecilie Ringdal.

Du kan legge inn spørsmål og kommentarer i nettmøtet allerede nå.