Hva er viktig i Lier de neste årene? Nå kan du komme med innspill til forslaget til handlingsprogrammet 2017-2020.

Formannskapet i Lier kommune behandlet rådmannens forslag til beslutningsgrunnlag for handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 i sitt møte 17.november.

Nå kan du komme med dine innspill og synspunkter, slik at de folkevalgte kan ta det med seg i den videre politiske behandlingen. Dette gjøres i henhold til kommunelovens § 44-7 om at innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Her finner du rådmannens forslag til handlingsprogram.

Innspill kan sendes til postmottak@lier.kommune.no

Handlingsprogrammet behandles i kommunestyret 13.desember.

Møtet starter kl. 18 og er på Haugestad.

Velkommen!