Lyser ut anbudskonkurranse om drift av Haugestad.

Selskapet Fruene Haugestad gir seg nå som ansvarlige for driften av Haugestad, og nå har kommunen lyst ut et anbud for drift av dette ærverdige lokalet i Lierbyen.

Leter etter nye drivere av Haugestad i Lierbyen.

Hensikten med den nye avtalen er å finne noen som vil opprettholde og videreutvikle Haugestad som et senter for møter, kurs og konferanser, kulturarrangementer og lignende i Lierbyen. I anbudsdokumentet kommer det frem at det ikke er noe ønske om vesentlige endringer i driften, men at oppdragsgiver gjerne ser at virksomheten utvikles innenfor avklarte rammer og at aktiviteten økes.

Fristen for å levere tilbud og dokumenter er satt til 8. februar klokken 12.00.

Du kan lese hele anbudsutlysningen her:

Drift av Haugestad