Sakene til den politiske møterunde i uke 4 er publisert på kommunens nettsider.

Sakspapirene til de politiske utvalgene i uke 4 er tilgjengelig i vår innsynsløsning: http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/dmb/AllDmb

Her er møtedatoer:

Planutvalget – 24. januar på Haugestad
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget – 24. januar på Haugestad
Miljøutvalget – 25. januar på Haugestad
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget – 25. januar på Haugestad.
Formannskapet – 26. januar på Haugestad.

Alle møtene starter klokken 18.00 og er åpne for publikum.

Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.

Velkommen!