I Lier var det registrert 249 helt ledige personer, en nedgang på sju prosent sammenlignet med desember i fjor.

Ledigheten i Lier var på 1,9 prosent, i Buskerud var den på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned tre prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Det var 165 helt ledige menn i desember, en nedgang på 2 personer (- 1,2 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 84, en nedgang på 17 personer (- 16,8 prosent). Det var en nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper under 40 år denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor. I aldersgruppen 16-24 år var det en nedgang på 25 personer fra året før.

- Vi ser en fortsatt en stabil lav ledighet i kommunen ved årets utgang. Det er spesielt gledelig med lav ledighet blant ungdom sier NAV Leder i Lier, Jan Kåre Melsæther.

Den største nedgangen i ledigheten var innen kontorarbeid og akademiske yrker. Dette er en nedgang på henholdsvis 40,9 og 37,5 prosent fra året før. Vi så også en nedgang i ledigheten innen området ufaglært/ingen yrkesbakgrunn oppgitt på 56,3 prosent, hvor det var 7 helt ledige.

Antall helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag var 29 personer, en økning på kun 3,6 prosent i forhold til samme tidspunkt året før.

LES PRESSEMELDINGEN FRA NAV LIER