Rundt 80 personer delte ideer og meninger på folkemøtet om kommuneplanen på Haugestad tirsdag.

Grønne Lier, vern av dyrket mark, veiløsninger og boligbygging var noen av temaene det kom mange innspill om.

- Vi tar alle innspill på alvor, og er veldig glade for engasjementet. I dag har vi politikere vært «lytteposter» og tar med oss det dere har sagt i den videre prosessen, sa ordfører Gunn Cecilie Ringdal da hun avsluttet møtet.

Samspill mellom områdene

Utvikling av Lierbyen og samspillet med Fjordbyen og resten av Lier ble også diskutert.

- Det er spennende å høre hva folk er opptatt av, og det er tydelig at Grønne Lier og vern av dyrket mark står sterkt, sier samfunnsplanlegger Kjartan Askim.

Presentasjonen fra folkemøtet

Innspill fra publikum

Flere måter å delta på

Lier kommune ønsker at så mange som mulig skal bidra i arbeidet med ny kommuneplan. Kommunen skal legge til rette for at  innbyggere, næringsliv og andre kan komme med innspill og ideer på flere forskjellige måter. Kommunen planlegger blant å lage en fysisk møteplass i Lierbyen, samarbeidsgruppe med lag og foreninger og en digital medvirkningsapp, for å nevne noe. Under Lierdagene 9.-11.juni får du også  mulighet til å komme med dine meninger og tanker om hvordan Lier bør utvikles i fremtiden.