Mellom 100 og 200 mennesker møtte opp til det åpne informasjonsmøtet om planene til Stena Recycling torsdag 18. januar.

Stena Recyclings planer om gjenvinningsanlegg på Lyngås vekker stort engasjement i Lier. Det gjenspeilet også oppmøtet under det åpne informasjonsmøtet som Lier kommune arrangerte på Haugestad.

På møtet fikk Stena Recycling anledning til å presentere planene, og representanter fra Fylkesmannen i Buskerud innledet om forurensningssaken. I tillegg holdt Torgeir Bjerknes, plan- og bygningssjef i Lier kommune, et innlegg om planstatus og handlingsrommet. 

Lier Bondelag, Naturvernforbundet, nabogruppa og Lierelva Fiskeforening var også invitert til å si noe på møtet.

- Vi er glade for at så mange stilte opp, og at vi fikk til en god dialog på møtet. Det er fint å se stort engasjement og konstruktive innspill fra alle parter, sa Lier-rådmann Bente Gravdal etter det åpne møtet.

Klagesaken kommer til behandling i miljøutvalgets møte 24.januar, og saken skal også behandles i formannskapet. Fylkesmannens klagefrist er satt til 25.januar. 

Her kan du lese artikkel fra Lierposten (krever abonnement)

Presentasjon av Stena Recycling

Presentasjon av Torgeir Bjerknes, plan- og bygningssjef, Lier kommune

Vi legger ut presentasjonen til Fylkesmannen når den er tilgjengeliggjort.