Helsetjenesten for barn og unge

Gå til

Om helsetjenesten for barn og unge

Tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.
Vi foretrekker at henvendelser fra fastleger og spesialisthelsetjenesten går via elektroniske meldinger til helsetjenesten.

Virksomhetsleder

Vibeke Ortun
Telefon: 99235815
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

Hva helsestasjonen tilbyr?

Helsestasjonen er et gratis og frivillig tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende og målet vårt er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsestasjonen tilbyr:
 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barnimagentreff (BIM)
 • Etterkontroller/6ukerskontroller
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • Foreldreveiledningskurs: TFF (Trening i Foreldre Ferdigheter)  og Cos P (Circle of Security -Parenting)
 • Et eget team for Psykisk helse barn og unge
Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

 • Mandag til fredag  fra 08.00 til 15.00

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor
Mona Jakobsen
Mob: 93 29 60 99
E-post: mona.jakobsen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Jeanette Brekkhus Hagen
Mob: 40 80 44 10
E-post: jeanette.brekkhus.hagen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Sigrid Stendal
Mob: 94 82 44 42
E-post: sigrid.stendal@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Eli Andresen
Mob: 40 90 05 38
E-post: eli.andresen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Charlotte Sogn

Helsestasjonsassistent
Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

 • Alle hverdager 08.00-15.00
 • Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 0800-1500
 • Onsdag og fredag anbefales du å ringe Lierbyen helsestasjon (tlf. 32 22 77 30)

Dersom du ringer eller sender e-post/sms til helsesøster/jordmor tar hun kontakt med deg.

Ansatte ved Tranby helsestasjon:

Helsesykepleier
Anne Cathrine Fulford
Mob: 45 43 77 50
E-post: anne-cathrine.fulford@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Maria Flatval
Mob: 94 86 91 46
E-post: maria.flatval@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Helle Gustavsen
Mob: 46 80 10 90
E-post: helle.gustavsen@lier.kommune.no

Jordmor 
Marte Berger-Nordtvedt 
Mob: 41 53 46 43
E-post: Marte.Berger-Nortvedt@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Åpningstider:

 • Onsdag og torsdag fra kl. 0800 – 1500

Ansatte ved Sylling helsestasjon:

Helsesykepleier
Charlotte Thomassen
Mob: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Tora Johansen

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Gravide i risiko

For mange er svangerskapet en tid med positive forventinger og glede, mens noen kan kjenne på usikkerhet og engstelse for fremtiden. Dette kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, rusmisbruk, voldsproblematikk, manglende nettverk dårlig økonomi osv. Kjenner du noen som er i en slik situasjon, eller kjenner du deg selv igjen? I Lier kommune har vi en tverrfaglig ressursgruppe som kan være til hjelp. Klikk her for å se brosjyren.

Hva skolehelsetjenesten tilbyr?

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

1.trinn

 • Helsesykepleier inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt. Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

2. trinn

 • Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio)
 • Vekt/høydemåling og samtale. Med foreldre/foresatte til stede. 

3. trinn

 • Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv».

5. trinn

 • Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

6. trinn

 • Tilbud om vaksinering ( MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder). Pubertetsundervisning i grupper.

7. trinn

 • Tilbud om HPV vaksine.
Helsesykepleiere ved barneskolene:

Sylling skole:
Charlotte Thomassen
mob. 97715139
charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Oddeval skole:
Charlotte Thomassen
mob. 97715139
charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Hallingstad skole:
Kari- Ann Runde
mob. 91576390
kari-ann.runde@lier.kommune.no    

Heia skole:
Guro Sandvik Bredli   
mob. 93296111
gurosandvik.bredli@lier.kommune.no

Hennummarka skole:
Ingvild Enger
mob. 40803343
ingvild.enger@lier.kommune.no

Anne Skogen (psykiatrisk sykepleier)
Mob. 90918229
anne.skogen@lier.kommune.no

Nordal skole:
Janne Siri Aarvik-Hansen
mob. 40903213
janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Hegg skole:
Janicke Bell
mob. 97732180
janicke.bell@lier.kommune.no

Ranveig Steien
mob. 45438228
ranveig.steien@lier.kommune.no

Høvik skole:
Hanne Valø
mob. 97735902
hanne.valo@lier.kommune.no

Una Bakken
mob. 40804411
una.bakken@lier.kommune.no        

Gullaug skole:
Janne Siri Aarvik-Hansen
mob. 40903213
janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Egge skole
Guro Sandvik Bredli
mob. 93296111
gurosandvik.bredli@lier.kommune.no

Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

 • Grupper med tema kost, aktivitet, pubertet, overgrep, følelser og forventning til ungdomstid.
 • Individuell helsesamtale
 • Vekt- og høydemåling.

9. trinn

 • Helseopplysning/undervisning om samliv, seksualitet, legning, prevensjon og kjønnssykdommer.

10. trinn

 • Tilby vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio( dTP- IPV- vaksine).
 • Besøk på «Helsestasjon for ungdom».
Helsesykepleiere ved ungdomsskolene:

Sylling skole:
Cathrine Møller Fossen
mob. 97471522
cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Tranby skole:
Gry Haugen
mob. 48210746
gry.haugen@lier.kommune.no

Lierbyen skole:
Cathrine Møller Fossen
mob. 97471522
cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Høvik skole:
Hanne Valø
mob. 97735902
hanne.valo@lier.kommune.no

Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole:

Signy Monhof
mob. 93807944
signy.monhof@lier.kommune.no

Mona Jakobsen
mob. 93296099
mona.jakobsen@lier.kommune.no

Briskeby skole og kompetansesenter:

Signy Monhof
mob. 93807944
signy.monhof@lier.kommune.no

Lier videregående skole:

Trine Christoffersen
mob. 93296148
trine.christoffersen@lier.kommune.no

Hva Helsestasjon for ungdom tilbyr?

 • Et tilbud for deg mellom 13 - 26 år
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt
 • Ingen timebestilling

Vi har helsesøster, lege, fagpersoner psykisk helse - og har kontakt med andre som jobber med ungdom.

Kom gjerne innom med spørsmål om for eks:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Tanker og følelser - familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning og jobb.

Egen nettside for deg som er ung i Lier: Ungilier.no

Åpningstider

Åpent hver tirsdag (15.30-18.00) og torsdag (15.00-17.00).

 • Tirsdag bemannet med helsesøster, lege og psykiatrisk sykepleier
 • Torsdag bemannet med helsesøster.

Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje - i lokalene til Ungdomshjelpa (Brugata 9).

Kontakt oss:

Helsesøster Trine Christoffersen

 • Tlf: 32 22 77 30
 • Mobil: 932 96 148
 • E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Følg "Helsestasjon for Ungdom Lier" på Facebook: 
Her kan du finne informasjon om det er endringer i åpningstider i forbindelse med ferie og lignende.

Følg oss på facebook

Vi hjelper deg videre

Her kan du få hjelp videre:

Tannhelse

Sliter du med ruproblemer og/eller psykiske lidelser kan du ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (også om du er over 18 år). Tannhelsetjenesten ønsker å delta i tverrfaglig team rundt barn og unge.

Ta gjerne kontakt med tannhelsetjenesten hvis du har spørsmål:

 • Ledende tannpleier Liv Brattås
  e-post: liv.brattas@bfk.no,
  tlf: 31 29 28 20 / 952 926 40
Nav

Nav tilbyr oppfølging sånn at du kan komme deg i utdanning, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Nav kan også hjelpe med økonomisk støtte og/eller inntektssikring en periode.

Se Nav sine nettsider

Kontaktpersoner fra NAV for ungdom i Lier kommune er:

Koordinator tjenester til ungdom:

 

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege eller en annen lege kan hjelpe deg i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette kan være aktuelt hvis du har fysisk eller psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Spesialisthelsetjenesten er eksperter på sykdom knyttet til tanker, følelser og hvordan kroppen fungerer.

Samhandlingsteamet

Samhandlingsteamet kan hjelpe ungdom (over 18 år) og voksne med store, sammensatte vansker knyttet til psykisk helse og rus, og som har liten tilknytning til hjelpeapparatet.

Bruk av rusmidler

Bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler?

Ruskonsulenten kan gi informasjon om forebyggende tiltak og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten samarbeider ved behov med andre fagpersoner som lege, NAV, boveileder, helsesøster, barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten osv. Du trenger ikke henvisning for å snakke med en ruskonsulent.

Det finnes to ruskonsulenter i Lier:

 • Espen Solnørdal tlf. 920 85 585
 • Trine Ekeland tlf. 902 63 744 

Nyttige linker:

0-26 (Ungdomshjelpa og Familiehjelpa)

0-26 er et tverrfaglig sammensatt lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier i Lier. Vi er én dør inn til våre tjenester og vi kan hjelpe med alt fra en litt fastlåst situasjon til alvorlige og vanskelige utfordringer.

0-26 (Ungdomshjelpa og Familiehjelpa) skal:

 • Ha oversikt over hjelpetilbud som finnes inkludert kurs og fritidsaktiviteter.
 • Sikre godt samarbeid mellom ulike fagpersoner og tjenester.
 • Hjelpe barn og unge til å finne sin vei videre i livet.
 • Ha fokus på det som gir barn og unge god livskvalitet og et godt hverdagsliv.

0-26 har kompetanse på områdene fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, arbeid og skole/utdanning, familie og relasjoner og meningsfull fritid.

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen. Vi er opptatt av at barn, unge og deres familier skal få rask og riktig hjelp. Du kan møte en fagperson, et team og benytte deg av kurs og gruppetilbud.

Tilbud og tjenester

Vi har fokus på det som er viktig for barn, unge og familier. 0-26 har oversikt over tilbudene og tjenestene som finnes for barn, unge og familier, og skal også være en sentral pådriver for samarbeid, samhandling og kompetanseløft til alle som jobber med målgruppen.

0-26 er organisert i Helsetjenesten for barn og unge, og har representanter fra flere virksomheter i kommunen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt oss

Barn, ungdom, foresatte, bekjente og fagpersoner kan kontakte 0-26 på:

 • Telefon/sms: 945 00 400.
 • Epost: 0-26@lier.kommune.no
 • Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje, Bruveien 2, 3403 LIER

Åpningstid hverdager 09.00-12.00.

Vi har også muligheter for dropin-samtaletilbud ved Helsestasjon for barn og ungdom. Mer informasjon om dette kommer høsten 2019.

Kontaktskjema 0-26

Kontaktinformasjon til helsepersonell i 0-26:

Leder
Kristin Karlbom Sveaas
Mob. 40913103
kks@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut
Marianne M. Sørvald
Mob. 91911640
marianne.sorvald@lier.kommune.no

Familieterapeut og klinisk sosionom
Lise Merete U. Bråthen
Mob. 91766235
lise.braathen@lier.kommune.no

Psykolog
Pernille Elvebredd
Mob. 47516344
pernille.elvebredd@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier
Lill Hege Hansen
Mob. 41534642
lill.hege.hansen@lier.kommune.no

Psykologspesialist og familieterapeut
Mona Kristiansen
Mob. 90152878
mona.kristiansen@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut
Anne Træen
Mob. 41534640
anne.katrine.traeen@lier.kommune.no

Psykolog
Jorid Kippenes
Mob. 91564150
jorid.rovik.kippenes@lier.kommune.no

Sykepleier
Trine Sigvartsen
Mob. 99280873
trine.opsahl-sigvartsen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 14. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?