Hopp til innhold

Helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide

Gå til

Om helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide

Vi tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.

Jordmortjenesten og helsesykepleier på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten er digitale på Helsenorge. DigiHelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Du kan sende og motta meldinger på en sikker måte, få oversikt over avtaler og avbestille avtaler, få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post og få tilgang til relevant informasjon.

DigiHelsestasjon er en sikker måte å kommunisere på, og vi oppfordrer derfor våre innbyggere til å ta kontakt med oss via helsenorge.no

Se mer informasjon om DigiHelsestasjon

Er du foresatt til et barn under 16 år? Sjekk personverninnstillinger og sørg for at du har valgt "full tilgang" i samtykkenivå på helsenorge.no

Vi foretrekker at henvendelser fra fastleger og spesialisthelsetjenesten går via elektroniske meldinger til helsetjenesten. 

Se video om helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide

Hva helsestasjonen tilbyr

Helsestasjonen er et gratis tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse, samt forebygge sykdom og skade.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med jordmor, ring hovednummer:
Lierbyen helsestasjon: 32 22 77 30 
Tranby helsestasjon: 32 24 32 80

Helsestasjonen tilbyr
 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barnimagentreff (BIM) på kveldstid
 • Etterkontroller/6 ukers-kontroller
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spebarn og småbarn
 • Vaksinasjon (reisevaksiner tilbys på Heiaklinikken)
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • Foreldreveiledningskurs: Cos P (Circle of Security-Parenting)
 • Et eget team for psykisk helse barn og unge - drop in ved 0-26/familiehjelpa tirsdag formiddag 08.30 - 11.30 (oddetall Tranby/partall Lierbyen)
 • Ernæringsrådgiver
Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon

Åpningstider

 • Mandag til fredag fra 08.00 til 15.00

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor
Arnhild Sande 
Telefon:47 63 67 57

Helsesykepleier
Benedikte Sagen
Telefon:46 94 71 50

Helsesykepleier
Sigrid Stendal
Telefon: 94 82 44 42

Helsesykepleier
Eli Andresen
Telefon: 40 90 05 38

Helsesykepleier
Kari-Ann Talberg Runde
Telefon: 91 57 63 90

Helsestasjonslege
Andrea Johansson

Helsestasjonsassistent
Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon

Kommer du ikke gjennom på telefon, ring Lierbyen helsestasjon på telefon 32 22 77 30.

Åpningstider

 • Alle hverdager 08.00 til 15.00
 • Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 til 15.00
 • Onsdag og fredag anbefales du å ringe Lierbyen helsestasjon (telefon: 32 22 77 30)

Ansatte ved Tranby helsestasjon

Helsesykepleier
Maria Flatval
Telefon: 94 86 91 46

Helsesykepleier
Helle Gustavsen
Telefon: 46 80 10 90

Helsesykepleier
Else Årstad Borgen
Telefon: 47 78 59 45 

Jordmor
Silje Brennum
Telefon: 47 78 50 19


Jordmor
Hanne Kari Snoen 
Telefon: 41 53 46 43

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon

Sylling helsestasjon vil ha redusert bemanning fra 2. januar - 8. mars 2024 og vil være betjent på onsdager. Ta gjerne kontakt med Tranby helsestasjon på tlf 32 24 32 80 ved spørsmål ol. utenom åpningstiden.

Åpningstider:

 • Onsdag klokken 08.00-15.00

Ansatte ved Sylling helsestasjon

Helsesykepleier
Charlotte Thomassen
Telefon: 97 71 51 39

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

 

Svangerskap, fødsel og barselomsorg

Hva tilbyr vi?
 • Veiledning i familieplanlegging

 • Svangerskapskontroller

 • Veiledning om helsefremmende levevaner og kosthold under og etter svangerskapet

 • Tverrfaglig støtte til sårbare gravide

 • Tidlig hjemmebesøk etter fødsel med samtale om fødsel, ammeveiledning og vekt av barnet

 • Etterkontroller/seksukerskontroll med prevensjonsveiledning

 • Innsetting av p-stav og spiral

 • Celleprøver

 • Etterkontroll/seksukerskontroll

 • Fødselsforberedende kurs.
Kontakt jordmor

Jordmor Lierbyen helsestasjon

Arnhild Sande
Telefon: 41 53 46 43
E-post: arnhild.sande@lier.kommune.no

Jordmor Tranby helsestasjon

Silje Brennum 
Telefon: 47 78 50 19
E-post: silje.brennum@lier.kommune.no 

Tilbudet er gratis og gis til kvinner før, under og etter graviditet.

Fødselsforberedende kurs

Kursene arrangeres èn gang i måneden fra kl.17.00 til 20.00.
Aktuelle tema vil være:

 • Fødselens start
 • Når kontakte fødeavdelingen?
 • Fødselens faser
 • Hvordan kan man jobbe for å håndtere fødselen best mulig?
 • Partners rolle på fødestua
 • Smertelindring i fødsel
 • Amming
 • Den første tiden etter fødsel
 • Det første året med et nytt barn – hvordan påvirkes parforholdet?

  Påmelding til aktuelle kurs
Gravide i risiko

Brosjyre for gravide i risiko

Flerfødsel - avlastning og praktisk bistand 

Ved flerfødsel kan familien oppleve behov for hjelp til både omsorgsoppgaver og praktisk hjelp i hjemmet.

Lier kommune kan tildele tjenester i form av bistand til rengjøring, klesvask, matlevering og annet praktisk arbeid i huset. Slik praktisk bistand gis etter en individuell vurdering, og i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven. Flerfødsel gir ikke automatisk rett til praktisk bistand i hjemmet, og det vil som nevnt være en individuell vurdering av hver søknad.
Lenke til søknadsskjema: Søk om praktisk bistand i hjemmet  

Kommunen er etter helse- og omsorgstjenesteloven ansvarlig for å tilby nødvendig avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Også her er det en individuell vurdering av hver sak opp mot lovkravet. Det blir vektlagt at omsorgsoppgavene som ytes er mer fysisk og psykisk belastende og i et større omfang enn vanlig. Avlastning er et viktig tiltak for å forebygge utmattelse hos omsorgspersoner, og kan også gis som et forebyggende tiltak slik at pårørende skal være i stand til å utøve omsorgsoppgavene på sikt. Også her vil kommunen gjøre en individuell vurdering av hver sak.
Lenke til søknadsskjema: Søk om avlastning for særlig tyngende omsorgsoppgaver
(NB! Ingen av de forhåndsdefinerte kryssene skal fylles ut for å søke om avlastning. Beskriv behov i feltet «Hva er grunnen til at du søker»)  

Lier kommune har i dag et etablert samarbeid med Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgruppe. Denne gruppen kan være et tilskudd og ekstra hender inn i en familie i en begrenset tidsperiode, og for eksempel hjelpe til i matsituasjoner, med trilleturer og barnepass. Helsestasjonen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom familien og omsorgsberedskapsgruppen. Tilbudet gruppen kan gi avhenger av at de har frivillige som ønsker å påta seg oppdaget, og at de har kapasitet til å følge opp hele den fastsatte perioden.    

Nyttige nettsider

Hva skolehelsetjenesten tilbyr

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut.

Hva skolehelsetjenesten kan hjelpe med

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

1.trinn

 • Helsesykepleier inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt. Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

2. trinn

 • Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio).

3. trinn

 • Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv».
 • Vekt/høydemåling.

5. trinn

 • Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.
 • Pubertetsundervisning i grupper.

6. trinn

 • Tilbud om vaksinering (MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder).

7. trinn

 • Tilbud om HPV vaksine.
Helsesykepleiere ved barneskolene

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Sylling skole
Charlotte Thomassen
Telefon: 97 71 51 39

Oddeval skole
Guro Bredli
Telefon: 96 04 9 507

Hallingstad skole
Ingvild Enger
Telefon: 40 80 33 43

Heia skole
Ranveig Steien
Telefon: 45 43 82 28

Hennummarka skole
Grethe Strandhus Karlsen
Telefon: 45 72 90 44

Nordal skole
Ingvild Enger
Telefon: 40 80 33 43

Hegg skole:
Hilde Sverdrup
Telefon: 45 73 43 15

Gunn Eline Birkeland
Telefon: 932 96 111

Høvik skole
Heidi Oegema
Telefon: 906 26 381

Isabelle Robinson
Telefon: 457 32 225

Gullaug skole
Janne Siri Aarvik-Hansen
Telefon: 40 90 32 13

Egge skole
Hilde Sverdrup
Telefon: 457 34 315

Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

 • Grupper med tema kost, aktivitet, pubertet, overgrep, følelser og forventning til ungdomstid.
 • Individuell helsesamtale
 • Vekt- og høydemåling.

9. trinn

 • Helseopplysning/undervisning om samliv, seksualitet, legning, prevensjon og kjønnssykdommer.

10. trinn

 • Tilby vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio(dTP- IPV- vaksine).
 • Besøk på «Helsestasjon for ungdom».
Helsesykepleiere ved ungdomsskolene

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Sylling skole

Gry Haugen
Telefon: 48 21 07 46

 

Tranby skole
Gry Haugen
Telefon: 48 21 07 46

Lierbyen skole
Janicke Bell 
Telefon: 97732180

Høvik skole
Hanne Valø
Telefon: 97 73 59 02

Akademiet ungdomsskole

Hanne Valø
Telefon: 97 73 59 02

Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole
Signy Monhof
Telefon: 93 80 79 44

Briskeby skole og kompetansesenter
Signy Monhof
Telefon: 93 80 79 44

Lier videregående skole
Trine Christoffersen
Telefon: 93 29 61 48

0-26

0-26 er et tverrfaglig sammensatt lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier i Lier. Vi er én dør inn til våre tjenester og vi kan hjelpe med alt fra en litt fastlåst situasjon til alvorlige og vanskelige utfordringer.

0-26 skal:

 • Ha oversikt over hjelpetilbud som finnes inkludert kurs og fritidsaktiviteter.
 • Sikre godt samarbeid mellom ulike fagpersoner og tjenester.
 • Hjelpe barn og unge til å finne sin vei videre i livet.
 • Ha fokus på det som gir barn og unge god livskvalitet og et godt hverdagsliv.

0-26 har kompetanse på områdene fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, arbeid og skole/utdanning, familie og relasjoner og meningsfull fritid.

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen. Vi er opptatt av at barn, unge og deres familier skal få rask og riktig hjelp. Du kan møte en fagperson, et team og benytte deg av kurs og gruppetilbud.

Lier kommunes kursportal

Tilbud og tjenester

Vi har fokus på det som er viktig for barn, unge og familier. 0-26 har oversikt over tilbudene og tjenestene som finnes for barn, unge og familier, og skal også være en sentral pådriver for samarbeid, samhandling og kompetanseløft til alle som jobber med målgruppen.

0-26 er organisert i Helsetjenesten for barn og unge, og har representanter fra flere virksomheter i kommunen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til barn, unge og voksne som får tilbud om hjelp i spesialisthelsetjenesten.

De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Les mer om pakkeforløp (helsenorge.no)

I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus:

 • Helsetjenesten for barn og unge, telefon: 32 22 77 30 / 94 50 04 00
 • Voksne: vedtakskontoret, telefon: 32 22 02 82

Fastleger bes å henvende seg til via elektronisk melding.

Les mer om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsenorge.no

Kontakt oss

Barn, ungdom, foresatte, bekjente og fagpersoner kan kontakte 0-26 på:

Vi har også muligheter for drop in-samtaletilbud ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Kontaktskjema 0-26

Kontaktinformasjon til helsepersonell i 0-26

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut
Marianne M. Sørvald
Telefon: 91 91 16 40

Familieterapeut og klinisk sosionom
Lise Merete U. Bråthen
Telefon: 91 76 62 35

Psykolog
Pernille Elvebredd
Telefon: 47 51 63 44

Psykiatrisk sykepleier
Lill Hege Hansen
Telefon: 41 53 46 42

Psykologspesialist og familieterapeut
Mona Kristiansen
Telefon: 90 15 28 78

Psykiatrisk sykepleier 
Anne Bertine Skogen
Telefon: 94003992

 

Hva helsestasjon for ungdom tilbyr

 • Et tilbud for deg mellom 13 - 26 år
 • Vi har helsesykepleier, jordmor, lege og psykiatrisk sykepleier
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt
 • Vi tilbyr både drop in og timebestilling

Kom gjerne innom med spørsmål om for eksempel:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning og jobb
Åpningstider og adresse
 • Tirsdag: 15.30 - 18.00
 • Onsdag: 12.00 - 15.00
 • Torsdag: 15.30 - 18.00

Besøksadresse: Helsestasjon for ungdom, Heggveien 2.

Kontakt oss

Helsesøster Trine Christoffersen
Telefon: 32 22 77 30
Mobil: 93 29 61 48

Følg helsestasjon barn og ungdom Lier på Facebook

Du kan også følge oss på Snapchat - søk "vgs-nurse".

Tannhelse

Sliter du med rusproblemer og/eller psykiske lidelser kan du ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (også om du er over 18 år). Tannhelsetjenesten ønsker å delta i tverrfaglig team rundt barn og unge.

Ta gjerne kontakt med Lier tannklinikk hvis du har spørsmål. 

Nav

Nav tilbyr oppfølging sånn at du kan komme deg i utdanning, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Nav kan også hjelpe med økonomisk støtte og/eller inntektssikring en periode.

Se Navs nettsider

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege eller en annen lege kan hjelpe deg i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette kan være aktuelt hvis du har fysisk eller psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Spesialisthelsetjenesten er eksperter på sykdom knyttet til tanker, følelser og hvordan kroppen fungerer.

Her kan du lese mer om spesialisthelsetjenesten knyttet til Lier kommune

Bruk av rusmidler

Bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler?

Ruskonsulenten kan gi informasjon om forebyggende tiltak og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten samarbeider ved behov med andre fagpersoner som lege, NAV, boveileder, helsesøster, barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten osv. Du trenger ikke henvisning for å snakke med en ruskonsulent.

Det finnes to ruskonsulenter i Lier:

Espen Solnørdal, telefon: 92 08 55 85
Trine Ekeland, telefon: 90 26 37 44 

Nyttige linker:

Virksomhetsleder

Vibeke Ortun
Telefon: 99 23 58 15
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

Serviceerklæring 

Serviceerklæring for helsetjenesten for barn og unge, foreldre og gravide 

Formål med helsetjenestens arbeid:

 • Fremme fysisk, psykisk og seksuell helse.

 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold.

 • Forebygge sykdom og skader.  

Hvem er tjenesten for:

 • Barn og unge 0-26 år og deres foresatte.

 • Gravide og deres partnere.  

Hva omfatter tjenesten:

 • Svangerskapsoppfølging, fødselsforberedende kurs og etterkontroller.

 • Helsestasjon 0-5 år, inkludert barselgrupper.

 • Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole.

 • Kurs og gruppetilbud til ungdom og foreldre. 

 • Individuelle samtaler og familiesamtaler.

 • Helsestasjon for ungdom.  

Hva kan brukeren forvente av oss:

 • Helsetjenesten jobber i tråd med og gir tilbud om tjenester ut ifra nasjonale retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom (Helsedirektoratet 2017).

 • Vi er lett tilgjengelige, og kontaktinformasjon på nettsidene skal være oppdatert til enhver tid. 

 • Henvendelser svares ut innen 48 timer på virkedager. Sensitiv informasjon besvares kun på telefon eller via helsenorge.no.

 • Ansatte er faglig oppdatert innenfor fagfeltet, møter forberedt til konsultasjoner og tar i bruk ny og evidensbasert kunnskap. 

 • Ansatte har kunnskap om veiledning og kommunikasjon, og møter brukerne med åpenhet, høflighet og respekt.

 • Helsetjenesten har god kjennskap til kommunens tjenester og tilbud til barn, ungdom og foresatte, deltar i tverretatlig samarbeid og henviser videre ved behov.

 • Avvik og tilbakemeldinger om forbedringer følges opp gjennom avvikssystemet til kommunen, og brukere får tilbakemelding på klager og forbedringsforslag.

 • Samtaler, undersøkelser og vaksinasjoner dokumenteres fortløpende i barnets journal.

 • Personalet har taushetsplikt og ber om samtykke til samarbeid med andre instanser der dette anses som hensiktsmessig.    

Hva forventer vi av brukeren:

 • Barn, foresatte og ungdom møter til avtalt tid eller gir beskjed dersom de er forhindret fra å komme.

 • Barn og voksne med smittsomme sykdommer tas ikke med til helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

 • Barn og ungdom har en fastlege eller er i prosess med å søke om dette.

 • Gjensidig forpliktende samarbeid, er delaktig i helseoppfølgingen og tar ansvar for egen helse.

 • Benytter muligheter for å gi tilbakemelding på tilbudet vårt (relasjon, nytteverdi, behov for noe annet). 

 • Ærlighet og åpenhet rundt helseutfordringer og behov for helsehjelp.    

Praktiske opplysninger:

Helsetjenesten er tverrfaglig sammensatt, og består av helsesykepleiere, leger, jordmødre, psykiatrisk sykepleiere, helsesekretær/merkantil, psykologer, familieterapeuter og ernæringsveileder. Vi har et felles journalsystem og brukere har rett til innsyn i journalen sin.  

Vi samarbeider mye med fysioterapeut, fastlege, spesialisthelsetjenesten, barnehager/skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnevernstjenesten og benytter skriftlig samtykkeskjema ved henvendelser til andre instanser.    

Slik kan du komme i kontakt med oss:

Kontaktinformasjon til alle ansatte og helsestasjonene ligger på kommunens nettsider. Vi ønsker fortrinnsvis at henvendelser knyttet til brukerspørsmål kommer via helsenorge.no. Logg deg inn med ID-porten. Dette er en trygg kommunikasjonskanal for sensitiv informasjon.    

Hvis du ikke er fornøyd eller har synspunkter på helsetjenestetilbudet:

 • Ta direkte kontakt med ansvarlige jordmor, helsesykepleier eller virksomhetsleder for helsetjenesten, Vibeke Ortun.
  E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no Telefon: 992 35 815.

 • Delta i helsetjenestens brukerråd. 

 • Fyll ut evalueringer digitalt eller skriftlig, som sendes ut etter konsultasjoner, kurs og undervisning.

 • Klikk på tilbakemeldingsknappen nederst på denne siden.

 

 

Sist oppdatert: 02. juli 2024

Fant du det du lette etter?