Psykisk helse og rus

Gå til

Kontaktinformasjon over 18 år - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret
Bruveien 2 (Fosskvartalet), 3400 Lier.
Klikk her: Vedtakskontoret for kontaktinfo og søknad.

Kontaktinformasjon barn og unge

Barn og unge (under 18 år) - Helsetjenesten Tlf: 32 22 01 00

Psykisk helse barn og unge

Standariserte behandlingsløp skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til barn og unge som får tilbud om hjelp i spesialisthelsetjenesten. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Slike nasjonale standarder ble lansert i september 2018, og er tatt i bruk fra 1. januar 2019. 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet samt på Helsenorge.no.

I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus:

 • Helsetjenesten for barn og unge: 32 22 77 30 / 945 00 400
 • Vedtakskontoret: 32 22 02 82

Ring eller send mail til 0-26 ved behov for samarbeid om Helsehjelp til barn og unge. Pakkeforløpkoordinator for barn og unge i Lier kommune er Marianne Sørvald.
Telefon: 91 91 16 40
 

Fastleger og spesialisthelsetjenesten bes å henvende seg via elektronisk melding.

Psykisk helse og rus - over 18 år

Telefon: 32 22 01 00

Lier kommune tilbyr samtaleveiledning individuelt og i grupper, kurs, aktiviteter og tjenester i boliger.

Familiemedlemmer og pårørende kan kontakte NKS på tlf 400 31 093 første onsdag i mnd.
Se informasjon her

Tjenestetilbudet til voksne omfatter:

 • Individuell oppfølging.
 • Samtaler
 • Dagsenter med ulike aktivitetstilbud
 • Mestringskurs (KID og KIB, angstmestring, IMR)
 • Hjelp til samordning av tjenester og utarbeidelse av individuell plan
 • Ansvarsgruppemøter
 • Tilrettelagt bolig med oppfølging
 • Spesialkompetanse rus/psykiatri
 • Ruskonsulent
 • Annekset, værested og helsehjelp for deg med rusproblemer. Oppe mandag og torsdag fra 11:30 til 15:00.
 • Dagbehandling for rusavhengighet etter 12-trinnsmodell. Mer info på telefon 91871054.
  Her kan du lese mer om dagbehandling etter 12-trinnsmodellen

Brukerstyrt hjemmeside for Haskoll kafè og aktivitetssenter finner du her: www.haskoll.org

Ungdomshjelpa 18-26 år

Ungdomshjelpa er én dør inn til tilbud og tjenester for ungdom mellom 18 og 26 år.

Du kan snakke med oss om:

 • Familie og vennskap
 • Aktiviteter og fritid
 • Skole, utdanning og arbeid
 • Fysisk og psykisk helse
 • Økonomi og bolig

Vi tilbyr veiledning for å finne riktig hjelp, og tverrfaglige møter der du selv kan møte Ungdomshjelpa. Vi har møter for ungdom på onsdager. De som er til stede er ansatt i Mangfold og mestring (psykisk helse og rus for voksne), NAV, kultur og fritid, pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste (skole), barneverntjenesten og frisklivssentralen.
Vi kan kontaktes på telefon 90102836 mandag, onsdag eller torsdag mellom 09.00 og 15.00.
Ring oss eller skriv SMS.

OBS! Vi har stengt telefonen i skolens ferier. Ta kontakt med vårt Drop-in samtaletilbud ved behov i ferier.

Vi bryr oss om hva som er viktig for deg.
Vi bryr oss om at du har noe å gjøre som du liker og får til
Vi sørger for at du får rask og riktig hjelp

Bekymringsmelding

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er bekymret for egen eller andres psykiske helse eller rusmiddelavhengighet.
Telefon: 32 22 01 00

Ved fare for selvmord og ved alvorlige selvmordstanker, ring fastlegen på dagtid eller benytt legevakta på kveld/natt.

Telefon Drammen legevakt: 32 26 90 00
Rosenkrantzgata 17 ,
3018 Drammen

Informasjonsmateriell:

DROP-IN samtaletilbud

Psykisk helse og rus i Lier kommune tilbyr samtaler. Tilbudet er gratis og det trengs ingen henvisning eller avtale. Du kan også ringe oss for veiledning og samtale på telefon.

Åpent 12.00 -14.00 mandager, og åpent kun på telefon onsdager 12.00 – 14.30.

Telefonnummer til Drop-in er 900 67 137.

DROP-in plakat uke 26 - 32

Psykisk helsetjenester til barn og unge

Helsetjenester barn og unge 

Gravide i risiko

Her finner du mer informasjon om tematikken Gravide i risiko - der finner du også en brosjyre med mer informasjon.

Sist oppdatert: 24. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?