Psykisk helse og rus

Gå til

Kontaktinformasjon over 18 år - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret
Bruveien 2 (Fosskvartalet), 3400 Lier.
Klikk her: Vedtakskontoret for kontaktinfo og søknad.

Kontaktinformasjon barn og unge

Barn og unge (under 18 år) - Helsetjenesten Tlf: 32 22 01 00

Psykisk helse barn og unge

Standariserte behandlingsløp skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til barn og unge som får tilbud om hjelp i spesialisthelsetjenesten. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Slike nasjonale standarder ble lansert i september 2018, og er tatt i bruk fra 1. januar 2019. 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet samt på Helsenorge.no.

I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus:

 • Helsetjenesten for barn og unge: 32 22 77 30 / 945 00 400
 • Vedtakskontoret: 32 22 02 82

Ring eller send mail til 0-26 ved behov for samarbeid om Helsehjelp til barn og unge. Pakkeforløpkoordinator for barn og unge i Lier kommune er Marianne Sørvald.
Telefon: 91 91 16 40
 

Fastleger og spesialisthelsetjenesten bes å henvende seg via elektronisk melding.

Psykisk helse og rus - over 18 år

Telefon: 32 22 01 00

Lier kommune tilbyr samtaleveiledning individuelt og i grupper, kurs, aktiviteter og tjenester i boliger.

Familiemedlemmer og pårørende kan kontakte NKS på tlf 400 31 093 første onsdag i mnd.
Se informasjon her

Tjenestetilbudet til voksne omfatter:

 • Individuell oppfølging.
 • Samtaler
 • Dagsenter med ulike aktivitetstilbud
 • Mestringskurs (KID og KIB, angstmestring, IMR)
 • Hjelp til samordning av tjenester og utarbeidelse av individuell plan
 • Ansvarsgruppemøter
 • Tilrettelagt bolig med oppfølging
 • Spesialkompetanse rus/psykiatri
 • Ruskonsulent
 • Annekset, værested og helsehjelp for deg med rusproblemer. Oppe mandag og torsdag fra 11:30 til 15:00.
 • Dagbehandling for rusavhengighet etter 12-trinnsmodell. Mer info på telefon 91871054.
  Her kan du lese mer om dagbehandling etter 12-trinnsmodellen

Brukerstyrt hjemmeside for Haskoll kafè og aktivitetssenter finner du her: www.haskoll.org

Bekymringsmelding

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er bekymret for egen eller andres psykiske helse eller rusmiddelavhengighet.
Telefon: 32 22 01 00

Ved fare for selvmord og ved alvorlige selvmordstanker, ring fastlegen på dagtid eller benytt legevakta på kveld/natt.

Telefon Drammen legevakt: 32 26 90 00
Rosenkrantzgata 17 ,
3018 Drammen

Informasjonsmateriell:

DROP-IN samtaletilbud

Drop-in tilbudet stenges for fysisk oppmøte pga Koronavirus situasjonen. 

Man kan ta kontakt med drop-in via telefon i samme tidsrom som åpningstiden på drop-in er:
Mandager 12.30 – 14.00 og onsdager 12.30 – 14.00

Telefonnummer til Drop-in er nå på 99 28 08 73 og 900 67 137

DROP-INN Plakat vedr. Korona virus

Kontaktperson:
Trine Opsahl Sigvartsen
Telefon 99 28 08 73

Psykisk helsetjenester til barn og unge

Helsetjenester barn og unge 

Gravide i risiko

Her finner du mer informasjon om tematikken Gravide i risiko - der finner du også en brosjyre med mer informasjon.

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?