Hopp til innhold

Tildeling av tjenester - Psykisk helse og rus

Gå til

Psykisk helse og rus har ulike typer tiltak. Både tjenester som krever vedtak og lavterskel tiltak som ikke krever vedtak.

Psykisk helse og rus

Forvaltning helse og bolig kan gi veiledning i forhold til ulike tjenestetilbud. Vi behandler søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester og fatter enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette på bakgrunn av søknad, kartlegging og behovsvurdering.

Vedtaksbaserte tjenester kan bestå av:

Virksomhet Psykisk helse og rus har ulike tiltak som ikke krever vedtak.

  • Mestringskurs. Eks. KID (kurs i depresjonsmestring), KIB (kurs i belastningsmestring), Kurs i angstmestring og IMR (Illness, Management, Recovery, kurs i livsmestring ved langvarig psykisk sykdom)
  • DROP-IN samtaletilbud
  • Møteplass, feltsykepleie og aktivitetstilbud til personer med psykisk sykdom og rusavhengighet
Sist oppdatert: 27. januar 2023

Fant du det du lette etter?