Tildeling av tjenester - Psykisk helse og rus

Gå til

Psykisk helse og rus har ulike typer tiltak. Både tjenester som krever vedtak og lavterskel tiltak som ikke krever vedtak.

For mer info

Vedtakskontoret kan gi veiledning i forhold til ulike tjenestetilbud. Vi behandler søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester og fatter enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette på bakgrunn av søknad, kartlegging og behovsvurdering.

Vedtaksbaserte tjenester kan bestå av:

  • Individuell oppfølging
  • Samtaler
  • Tilrettelagt bolig med oppfølging
  • Hjelp til koordinering av tjenester og utarbeidelse av Individuell plan
  • Dagsenter med ulike aktivitetstilbud. For mer info: http://www.haskoll.org/

Virksomhet Psykisk helse og rus har ulike tiltak som ikke krever vedtak.

  • Mestringskurs. Eks. KID (kurs i depresjonsmestring), KIB (kurs i belastningsmestring), Kurs i angstmestring og IMR (Illness, Management, Recovery, kurs i livsmestring ved langvarig psykisk sykdom)
  • DROP-IN samtaletilbud
  • Møteplass, feltsykepleie og aktivitetstilbud til personer med psykisk sykdom og rusavhengighet
Sist oppdatert: 05. juli 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?