Koronavirus

Her får du informasjon om testing, smittevernregler og statistikk for Lier kommune. Nasjonal informasjon om fakta, råd og tiltak finner du på Folkehelseinstituttet sin temaside om korona.

Gå til

Status for Lier kommune

Nye tall for koronasmitten i Lier kommune publiseres hver dag når de er klare.

Se siste status fra Lier

Vi jobber med å overføre de manuelle listene til en nytt datasystem. Frem til dette er i orden blir det kun meldt nye positive tilfeller, friskmeldte og eventuelle dødsfall ved daglig rapport.

Status korona i Lier 25. november

 • 11 nye smittede. Blant disse er en elev ved Høvik skole. 43 elever og seks ansatte ved skolen er i karantene.
 • 10 personer ble friskmeldt av sin fastlege i går. 

Testing og prøvesvar 

Får du symptomer som vond hals, feber, hoste, pustevansker eller akutte magesmerter bør du teste deg for korona. Les om symptomer på korona hos Helsenorge.no.

Bestill koronatest 

Er du innbygger i Lier og har symptomer kan du bestille en gratis koronatest på nettet.

For å kunne bestille digitalt må du ha BankID. Foresatte kan bestille test for barn og unge som ikke har BankID. I nettløsningen kan du bestille testing av flere etter hverandre samt avbestille timen.

Slik går du fram

 • gå til bestillingsiden
 • velg den tiden som passer deg best
 • vent på bekreftelse på SMS
 • hvis du ikke får en bekreftelse innen 5 minutter må du forsøke en gang til

Her bestiller du koronakoronatest via nett.


Hvis du ikke har BankID kan du bestille koronatest på e-postadressen korona@lier.kommune.no. Har du arbeidsplass eller fastlege i Lier, men ikke bor i Lier, kan du også bestille time på denne e-postadressen.

I e-posten må du skrive

 • navnet til den som skal testes
 • fødselsdatoen til den som skal testes
 • telefonnummer (til foresatt, hvis det er barn som skal testes)

Det er viktig at du ikke skriver personlig informasjon i e-posten.

Slik får du svar på testen

Du får vanligvis svar etter 1-3 døgn. Lier kommune får ikke svar før du selv får det. 

 • Du får svar ved å logge deg inn på helsenorge.no eller på SMS fra laboratoriet Fürst.
 • Du får ingen sms fra helsenorge.no når svaret er klart, du må selv logge inn for å sjekke.
 • Kan du ikke logge deg på helsenorge.no kan du sende mail til korona@lier.kommune.no 1-3 dager etter testing. 


Er testen positiv og du har korona blir du kontaktet på telefon. 

Mens du venter på prøvesvar er det viktig at du følger reglene som gjelder deg. Sjekk oversikten hos Folkehelseinstituttet: Mens du venter på prøvesvar.

Her foregår testingen

Testingen foregår ved perrongen ved den gamle stasjonsbygningen i Lierbyen, Vestsideveien 13 og 17.

Koronapass for innreise til andre land

Vi kan ikke teste deg når du trenger «koronapass» med negativt prøvesvar for å slippe inn i andre land. Slike testes må utføres hos private aktører.

Tolk eller døvetolk i forbindelse med testing


Vi legger til rette for døvetolk og tolk i forbindelse med koronatesting.

Send oss en e-post på korona@lier.kommune.no så setter vi opp en time med tolk.

 

Testing og karantene etter utenlandsopphold

Har du vært på reise utenfor Norge? Norske helsemyndigheter ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med covid-19 inn til Norge.

Helsedirektoratet anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, tester seg for covid-19 når de kommer til Norge.

Testen er frivillig og gratis for den som testes. Testingen skjer på teststasjonen der du kommer til Norge, for eksempel på flyplass og ved grenseovergang. 

Det er forskjellige karanteneregler avhengig av hvilket land du har vært i. Disse reglene endres ofte. Sjekk derfor oversikten til Folkehelseinstituttet både før du reiser og den dagen du kommer hjem og Helsenorge sin side om innreisekarantene og karantenehotell.

Er du i karantene på grunn av reise vil ikke kommunen automatisk få beskjed. Du blir derfor heller ikke kontaktet av oss. Hvis du er i reisekarantene og lurer på noe kan du ta kontakt på korona@lier.kommune.no.

Hvis du er smittet av korona

Tester du positivt på koronaviruset får Lier kommune beskjed. Du blir så ringt opp av vårt smittevernteam for informasjon om isolasjon, videre oppfølging og smittekartlegging.

Slik foregår smittesporingen
 • Du blir bedt om å oppgi hvem du har vært i kontakt med den siste tiden.
 • Smitteoppsporer vil deretter ringe opp de du har vært i kontakt med. Disse blir informert om at de har vært i kontakt med en som er smittet og at de nå er i karantene.
 • Alle nærkontakter som har symptomer blir anbefalt å teste seg.
 • Dersom noen av dine nærkontakter bor i en annen kommune enn Lier, blir disse varslet om til kommuneoverlegen i sin hjemkommune og fulgt opp videre derfra.

Se også Helsedirektoratets side om karantene og isolasjon.

Koronaregler i Lier

Lier kommune har egen forskrift om smitteverntiltak. Denne gjelder alle som oppholder seg i Lier, uavhengig av hvor du bor. Forskriften gjelder frem til 1. desember 2020.

Forskrift, veiledning og oppsummering av lokale tiltak

Har du du spørsmål om hvordan regelverket skal tolkes kan du sende en e-post til korona@lier.kommune.no.  

 

Veileder for landbruket

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Skal du ta imot arbeidere fra utlandet som har karanteneplikt må du organisere for og planlegge for dette.

 • Det bør lages en skriftlig plan.
 • Før lister over hvem som bor sammen med hvem på hvilke rom.
 • Sørg for at arbeiderene får informasjon på et språk de behersker.

Se også Folkehelseinstituttet sine sider om innreisekarantene. Har du spørsmål kan du ta kontakt på korona@lier.kommune.no.

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Pårørende kan så langt det er mulig besøke sine kjære på helse- og omsorgsinstitusjoner i Lier. Først må du sette deg inn i hvilke restriksjoner som gjelder. Ta kontakt med avdelingen det gjelder om du har spørsmål om besøk.

Regler for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Beboerne på sykehjemmene er ekstra sårbare for smitte. Vi ber pårørende som har vært i utlandet om å vente med besøk til ti dager etter hjemkomst. Dette gjelder pårørende som har vært på reise i både røde og gule land, uavhengig av lengden på reisen.

Det blir gjort individuelle vurderinger ved særskilte tilfeller. Ta kontakt med avdelingen det gjelder.

Helsedirektoratet har laget en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under koronaepidemien.

Lier kommune følger denne veilederen. Det betyr at vi så langt det er mulig legger til rette for at pårørende kan besøke sine kjære, men det forutsetter at: 

 • Besøket må avtales på forhånd, slik at personalet kan tilrettelegge for det. Inngangsdørene holdes fortsatt låst.
 • Alle som kommer må registrere seg navn, telefonnummer og tidspunkt for besøket. 
 • Har du symptomer på sykdom kan du ikke komme på besøk. Du skal ha vært helt frisk i minst ett døgn før besøk. I spesielle tilfeller kan det gjøres særavtaler (alvorlig syke beboere).
 • Du må utføre håndhygiene før og etter besøket. 
 • Besøket fortrinnsvis bør skje ute. Lar det seg ikke gjennomføre, tilrettelegger vu for besøk på pasientrom. Det kan være maks to besøkende på pasientrom. 
 • Du skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du skal holde minst en meters avstand til ansatte og andre beboere enn den du besøker.
 • Du skal holde en meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om muligheten for fysisk kontakt. Man bør unngå ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Pasienter og beboere kan ta imot gaver fra pårørende. Her gjelder generelle råd for håndhygiene. 
 • Hvis du har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og spises. Besøkende skal ikke benytte kjøkkenet.
 • Du kan også gå på tur med beboer, men kun i nærområdet. Ikke oppsøk områder med andre mennesker, som for eksempel butikker.
 • Hvis du får koronasymptomer få dager etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk på institusjonen for å bidra til effektiv smittesporing. 

Smittevernregler for barnehager og skoler

Lier kommune har en situasjon med mye smitte, ukjente smitteveier og flere smitteutbrudd. Kommunen har derfor satt i verk ytterligere tiltak utover de nye nasjonale retningslinjene som ble annonsert på regjeringens pressekonferanse 05.11.20.

Barnehage og barneskole på gult nivå

Barnehagene og barneskolene i Lier drives fortsatt med smitteverntiltak på gult nivå i myndighetenes trafikklysmodell. Det er kommuneoverlegen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) som beslutter hvilket nivå barnehager og skoler til enhver tid befinner seg på: grønt, gult eller rødt. 

Gult nivå innebærer blant annet:

 • Ingen syke skal møte i barnehage eller skole. 
 • God hygiene og forsterket renhold opprettholdes. unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.
 • Hele avdelinger og klasser regnes som en kohort (gruppe). 
 • Unngå trengsel og store samlinger. 
 • Holde avstand mellom kohorter også når barna er ute.   

Disse tiltakene gjør hverdagen i barnehage og barneskole noe annerledes enn vanlig.  For eksempel kan aktivitetstilbudet kan bli noe redusert.

Få mer informasjon på Utdanningsdirektoratet sine sider:

Ungdomstrinnet på rødt nivå

Fredag 6.november 2020 ble ungdomstrinnet i Lier kommune satt på rødt nivå. Dette videreføres og gjelder til og med 4. desember.  Bakgrunnen er regjeringens oppfordring om å vurdere et slikt tiltak der smittespredningen er høy.

Skolehverdagen vil bli omtrent slik som da skolen gjenåpent i april. Hygienekravene er de samme på gult og rødt nivå. De innskjerpede tiltakene handler i hovedsak om redusert kontakt mellom personer. Dette innebærer blant annet:

 • Elevene deles i kohorter på cirka 20 elever eller man må ha 1 meters avstand mellom elevene. Dette vil for mange medføre en omorganisering av skoledagen. For eksempel noe digital undervisning, mer uteundervisning og så videre.
 • Endrede start- og sluttidspunkt og friminutt til ulike tider og/eller inndeling av uteområdet. Elevene må holde minimum 1 meters avstand til hverandre i friminutt.
 • Elevene skal i størst mulig grad ha faste plasser og deling av utstyr begrenses i så stor grad som mulig.
 • Dersom språkfag og/eller valgfag gjennomføres i klasserommet, må elevene sitte sammen med andre elever fra sin kohort og holde 1 meters avstand til andre kohorter.       

Den enkelt ungdomsskole sender ut informasjon om endringer knyttet til egen virksomhet.

Få mer informasjon på Utdanningsdirektoratet sine sider:

 

Startlån og økonomiske problemer

Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. 

Se hvilke ordninger som finnes

Mottar du uføre- og alderstrygd fra Nav, vil du fortsatt motta dine faste inntekter. Har du økonomiske problemer på grunn av nedgang i inntekt kan vi tilby avdragsfrihet på startlånet ditt i inntil 6 måneder. Det vil si at betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene.

Slik går du fram: 

 • Bruk MinSide på Lindorffs innsynsløsning.
 • Du kan også kontakte Lindorffs låneadministrasjon på e-post laaneadm@lindorff.com eller telefon 73 54 23 20 (telefontid kl. 10.00 - 14.00).
 • Har du andre spørsmål om startlånet ditt, kan du kontakte Lier kommune på Boligkontorets e-post: boligkontoret@lier.kommune.no eller ringe Lier kommune 32 22 01 00 og bli satt over til Boligkontoret.
 • Dersom inntektsnedgangen er stor, sjekk om du kan søke bostøtte på www.husbanken.no.

Information in other languages

English

Order Your COVID-19 Test:

You need to be tested for the novel coronavirus if you have symptoms such as a sore throat, fever, cough, difficulty breathing or severe stomach pain. The inhabitants of Lier can order a COVID-19 test via the municipal website.

If you are visiting Norway from abroad are here to work for a limited period of time, you can order the test by e-mail: korona@lier.kommune.no

Please note! If you are not fluent in the Norwegian or English language, aks your employer to send the e-mail and order the test on your behalf.

Regulations on Infection Control Measures to Prevent the Spread of the Coronavirus (COVID-19) within the Municipality of Lier 

Information about corona virus from Norwegian authorities

Polskie

Zamów test na koronawirusa

Jeśli masz takie objawy, jak ból gardła, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu lub ostry ból brzucha, trzeba wykonać test na obecność koronawirusa.  

Mieszkańcy Lier zamawiają takie testy za pośrednictwem strony internetowej gminy. Jeśli przebywasz tu z wizytą albo w celu wykonywania przez określony czas pracy, możesz zamówić test przez e-mail: korona@lier.kommune.no

UWAGA! Jeśli nie znasz języka norweskiego ani angielskiego, możesz poprosić pracodawcę o wysłanie e-maila i zamówienie testu w Twoim imieniu.

Przepisy dotyczące środków kontroli zakażeń w odniesieniu do zapobiegania zakażeniom koronawirusem (COVID-19) w gminie Lier

Information in different languages for travelers arriving in Norway

Information for travelers arriving in Norway 

Spørsmål og nyheter om korona i Lier 

Ved smitte i tilknytning til skoler, barnehager eller arrangementer vil det gå ut informasjon fra kommuneoverlegen via rektor, barnehageleder eller ansvarlig arrangør.  

Har du spørsmål om korona?

 Oppdatert informasjon finner du hos nasjonale helsemyndigheter.

Finner du ikke svar på det du lurer på der kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015.

Lier kommune har en egen e-postadresse der du kan få svar på spørsmål rundt korona. Kontakt oss på korona@lier.kommune.no.Nyheter om koronaviruset i Lier

Vi legger jevnlig ut nyheter om utviklingen av korona i Lier. Her får du siste nytt.

 

Sist oppdatert: 25. november 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?