Leie lokaler og anlegg

Gå til

Leie av lokaler

Lier kommune leier ut idrettshaller, gymsaler, svømmehall, kantiner, aulaer og andre lokaler. Det tildeles hvert år fast tid i lokalene ved eget søknadsskjema. Frist for å søke er 15.mars og her finner du SØKNADSSKJEMA

Andre/senere leieforespørsler behandles fortløpende via kommunens digitale utleiesystem Bookup. Utleien er åpen for et skoleår av gangen, men det kan gjøres unntak for større arrangementer o.l. Kommunens lokaler leies ikke ut til privatformål. Full oversikt over lokalene finner du på leiesiden:

Gå til leiesiden her!  

Husk: Dere som booker for en forening må stå med foreningens navn som leietaker. De fleste foreninger ligger allerede registrert, så da må dere bare hente opp foreningen ved å skrive inn navnet. Dette er bl.a. viktig fordi faktura sendes automatisk til leietakers adresse i det nye systemet. Dere kan ha flere enkeltpersoner som får booke under hver leietaker, men må da legge inn disse via en som allerede er registrert under foreningen. Spør hvis noe er uklart - send spørsmål til hbo@lier.kommune.no.

Private lokaler
Vi har invitert inn også eiere av private lokaler som ønsker å være synlige i denne oversikten. Flere har ønsket dette, men mange har foreløpig ikke lagt seg inn. De private lokalene er mer varierte og kan tilby andre tjenester enn de kommunale som primært skal gi foreningslivet tilgang til aktivitetslokaler og fungere som åpne arrangements- og møtesteder. Større private konferanser og private selskaper og fester vil tilhøre det private markedet. Oversikt over private lokaler finner du her.

Leiereglementer for kommunale flerbrukslokaler

Det er felles utleiereglement for flerbrukslokaler for utleie på skolene våre:

For leie av Lier kulturscene - kontakt programansvarlig Marte Bergsland - epost mabe@lier.kommune.no så lager vi en pakke for lokalleie, utstyr og teknisk hjelp ut fra deres behov. Mer info under www.lierkulturscene.no.

Noen av kommunens lokaler leies en sjelden gang ut også til overnatting. Da gjerder særlige regler og rutiner.

Leie og bruk av uteanlegg for idrett

Lier kommune leier ut kommunale utendørs idrettsanlegg til idrettslag, videregående skoler og andre. Idrettsanleggene våre er Lier stadion, Sylling idrettspark og Tranby idrettspark.

Trening for lokale lag og kommunens egne virksomheter er gratis. Kamper og cuper på anleggene tas det betalt for. Andre betaler for all bruk. Leieprisene fastsettes årlig av kommunestyret i desember for påfølgende år.

Det er egne avtaler med klubbene for kunstgressbanene på Lier stadion, Tranby idrettspark og Sylling idrettspark der klubbene selv disponerer banene på ettermiddags/kveldstid og i helger og ferier. Kommunen disponerer og fordeler brukstid på dagtid på alle baner og på naturgressbanene også på ettermiddags/kveldstid og i helger. Søknad om fast treningstid og garderobe sendes banemester, for klubbene for sommersesongen og for skolene for hvert skoleår.

Søknad om å disponere baner, parkeringsarealer, garderober mm til cuper og andre større arrangementer, sendes også til banemester. Det må innhentes kommunal tillatelse til å henge opp reklame og for evt. å kunne ta betalt for parkering. For samtidig bruk av skolelokaler som aulaen i Sylling, må denne bestilles via kommunens utleieportal.

Banemester bestemmer banefordeling for kamper og tildeler garderober, og sørger for oppslag om dette.

Leiepriser

Lier kommune har gratis trening og øvelser mandag-fredag for lokale lag og foreninger med aktiviteter for barn og unge. Voksenopplæringsorganisasjonene har gratis lokaler på ukedagene i hht. sentral lovgivning. Forøvrig betales leie for bruk av kommunale lokaler og anlegg etter priser fastsatt av kommunestyret. Utleie til kommersielle eller utenbygds leietakere er priset dyrere enn til lokale foreninger.

Prisene finner du her.

Kontaktinformasjon

For idrettshaller, gymsaler og andre skolelokaler (kun de som er til utleie): Helene B. Olsen - e-post: hbo@lier.kommune.no

For utendørs idrettsanlegg: Banemester på det enkelte anlegg, evt. Steinar Hennum - epost: steinar.hennum@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 21. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?