Hopp til innhold

Kultur og idrett

Gå til

Betalingssatser for 2024                                            

Lier bibliotek

For bøker og utlånsmateriell Pris
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring 36 kroner
Barn under 15 år, pr. purring  0 kroner

Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert:

 
Bøker/lydbøker for voksne:  408 kroner pr. stk
DVD 204 kroner pr. stk
Barne- og ungdomsbøker/-lydbøker, CD 204 kroner pr. stk
Tidsskrifthefter, tegneseriehefter: 102 kroner pr. stk 
Språkkurs, oppslagsverk etc. Etter skjønn – basert på gjenkjøpspris

Kulturskolen

Type Pris - pr. halvår
Individuell undervisning 

2 215 kroner

Visuell kunst 90 eller 120 minutter per uke inkl. materialavgift 2 215 kroner
Gruppeundervisning 60 eller 90 minutter per uke 1 990 kroner
Gruppeundervisning 45 minutter per uke 1 770 kroner
Band og barnekor  1 250 kroner
Fordypningsplass 1 305 kroner
Kurs og prosjekter 500 - 2000 kroner
Instrumentleie 550 kroner
Kulturkarusell på egen skole i SFO-tid 500 kroner

 

Kulturskolen gir søskenmoderasjon etter følgende prinsipper:

  • Barn nr. 2 gis 20% moderasjon av gjeldende elevpengesats, barn nr. 3 gis 50% moderasjon av gjeldende sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på timer som kjøpes av korpsene, men søsken i andre disipliner gis moderasjon når de har søsken med korpselevplass.
  • Kulturskolen gir ikke søskenmoderasjon på kurs og prosjekter.
  • Det kan innvilges friplasser etter søknad. Minstemål på 5 % av elevtallet.

Lierhallen (svømmehallen)

Type Pris

Enkeltbillett barn og ungdom
Enkeltbillett voksen
Enkeltbillett pensjonist
Enkeltbillett funksjonshemmet med ledsagerbevis
Klippekort barn og ungdom (12 klipp)
Klippekort pensjonist (12 klipp)
Klippekortfunksjonshemmet med ledsagerbevis (12 klipp)
Klippekort voksen (12 klipp)

51 kroner
102 kroner
51 kroner
51 kroner
510 kroner
510 kroner
510 kroner
1020 kroner

Leiepris per time - lokale lag/andre

510/1020 kroner

Idrettshaller og gymsaler 

Primært for lokale foreninger, men kan også leies ut til lokale bedrifter og andre organisasjoner. Utleie av idrettshaller og gymsaler er normalt stengt i påske- og juleferie, i juli og på offentlige fridager. Faste treninger må i enkelte tilfeller vike for store arrangementer som skal varsles minst to uker i forveien. Kommunens flerbrukslokaler leies ikke ut til private arrangementer.

Trening/fastleie for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger og registrerte voksenopplæringsorganisasjoner er gratis. Enkeltmøter og arrangementer for lokale lag/foreninger mandag-fredag er også gratis. Ellers brukes følgende priser:

Type Pris per time                     
Fastleie  
Trening/øvelser lokale lag med aktiviteter for barn/unge Gratis
Fastleie stor idrettshall - lokale lag/andre 255/510 kroner
Fastleie liten idrettshall - lokale lag/andre 184/367 kroner
Fastleie gymsdal/aula/møterom - lokale lag/andre

112/224 kroner

Helgeleie og enkeltarrangementer (søkes via utleieportalen)  
Lokale foreninger i skolelokaler (eks. Kulturscenen) man-fre
Stor idrettshall med garderober - lokale lag/andre
Gratis
367/734 kroner
Liten idrettshall m/garderober + Høviktorget - lokale lag/andre
Møterom, kantine
285/571 kroner
214/428 kroner
Gymsal med garderober + Heggtorget og Sylling aula - lokale lag/andre 214/428 kroner

For ferietilbud for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger benyttes en dagspris på kr 1 020.

For større arrangementer (loppemarkeder, overnattingsarrangementer, stort publikumsbesøk, etc.) eller der mange rom og fasiliteter leies, fastsettes egen pris. Tilleggsavgift kan påkomme for mangelfull rydding og skader samt eventuell utvidet leie/utstyr.

Baneleie - idrettsanlegg

Trening for lokale idrettslag (med untak for private bedriftslag) er gratis. Bruk av kunstgressbanene på ettermiddags/kveldstid og i helgene på Lier stadion er gratis for SpaBra og Stoppen, bruk av kunstgressbanen på Sylling idrettspark er gratis for Sylling IF og bruk av 11-er kunstgressbanen på Tranby idrettspark er gratis for Lier IL, etter særlige avtaler. 

For evt. utleie til eksterne lag eller bedrifter fastsettes egne priser etter forespørsel/avtale. Forøvrig brukes følgende priser lokalt:

Kamper 11- og 9-bane senior og utenbygdslag for barn/unge            Gratis
Kamper mindre baner senior lokallag og utenbygdslag                      Gratis
Kamper barn og unge lokallag 11- og 9-bane 7 mindre bane             Gratis

Trening lokale bedriftslag hel bane / mindre bane                             kr 204 / 102 pr time

Cup/turnering lokale lag                                                                 kr 5 100 pr dag
Fotballskole lokale lag                                                                    Gratis

Videregående skoles bruk av Lier stadions uteanlegg                        kr 142 800 pr år

Lier kulturscene

Kulturscenen leies via direkte kontakt med daglig leder - se også www.lierkulturscene.no
Lokale kulturformål har forrang framfor annen bruk. Scenen leies ut både på dagtid, kveldstid og i helgene, men normalt ikke i juleferie, påskeferie og juli.

Type Pris

Lokalleie uten utstyr per dag for lokalt kulturliv/andre

Leietillegg for torget (aktiv bruk)

Leietillegg for garderober, musikkrom og samlingssal pr rom

kr 2040/5 100 pr dag

kr 1 020

kr 510

Lokalleie utover to dager innrømmes rabatter

 

Tilleggsbetaling for utstyr og praktisk hjelp:  

PA/lys/lyd - enkelt utstyr - lokalt kulturliv/andre

Bygget scene - lokalt kulturliv/andre

kr 1020/3060

kr 1224/2550 pr arr.

Leie av tekniker - lokalt kulturliv/andre kr 6324 pr dag

Kveldsprodusent pr person - lokalt kulturliv/andre

kr 1530/3060 pr dag

Leie stor prosjektor - lokalt kulturliv/andre kr 2040/4590 pr dag
Leie trådløse mygger per stk. - lokalt kulturliv/andre kr 204/612 pr dag
Leie flygel - lokalt kulturliv/andre
Leie dansematter
kr 2040/3570 pr arr.
kr 1530 pr arr.
   
Lier kulturscene kan også leies for preproduksjoner og andre særlige formål. Pris fastsettes da etter egen avtale.  
   

 

Sist oppdatert: 08. januar 2024

Fant du det du lette etter?