Kultur og idrett

Gå til

Betalingssatser for 2020                                            

Lier bibliotek

For bøker og utlånsmateriell Pris
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring 35 kroner
Barn under 15 år, pr. purring  0 kroner

Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert:

 
Bøker/lydbøker for voksne:  400 kroner pr. stk
DVD 200 kroner pr. stk
Barne- og ungdomsbøker/-lydbøker, CD 200 kroner pr. stk
Tidsskrifthefter, tegneseriehefter: 100 kroner pr. stk 
Språkkurs, oppslagsverk etc. Etter skjønn – basert på gjenkjøpspris

Kulturskolen

Type Pris - pr. halvår

Individuell undervisning (musikk)
Fordypningsplass
Visuell kunst (keramikk og tegning/maling)
Teater over 60 min/uke
Dans og teater - 60 min/uke
Dans og teater- 45 min/uke
Kurs og prosjekter
Band
Instrumentleie strykeinstrumenter
Strykeorkester

1 950 kroner
1 950 kroner
1 950 kroner
1 950 kroner
1 750 kroner
1 500 kroner
0 - 1 600 kroner per kurs
1 000 kroner
500 kroner
0 kroner

Kulturskolen gir søskenmoderasjon etter følgende prinsipper:

  • Barn nr. 2 gis 20% moderasjon av gjeldende elevpengesats, barn nr. 3 gis 50% moderasjon av gjeldende sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på timer som kjøpes av korpsene, men søsken i andre disipliner gis moderasjon når de har søsken med korpselevplass
  • Kulturskolen gir ikke søskenmoderasjon på kurs og prosjekter.
  • Det er mulig på søke om friplasser på Kulturskolen. Her finner du mer informasjon om det.

Ungdomshuset V2

Type Pris
Ungdomshuset V2 - deltakerbetaling per halvår - vår/høst 950 kroner

Lierhallen (svømmehallen)

Type Pris

Enkeltbillett barn og ungdom
Enkeltbillett voksen
Enkeltbillett pensjonist
Enkeltbillett funksjonshemmet med ledsagerbevis
Klippekort barn og ungdom (12 klipp)
Klippekort pensjonist (12 klipp)
Klippekortfunksjonshemmet med ledsagerbevis (12 klipp)
Klippekort voksen (12 klipp)

50 kroner
90 kroner
50 kroner
50 kroner
500 kroner
500 kroner
500 kroner
900 kroner

Leiepris per time - lokale lag/andre

500/1000 kroner

Idrettshaller og gymsaler 

Primært for lokale foreninger, men kan også leies ut til lokale bedrifter og andre organisasjoner. Utleie av idrettshaller og gymsaler er normalt stengt i påske- og juleferie, i juli og på offentlige fridager. Trening må vike for arrangementer varslet minst en uke i forveien. Leies ikke ut til rent private arrangementer.

Trening/fastleie for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger og registrerte voksenopplæringsorganisasjoner er gratis. Enkeltmøter og arrangementer for lokale lag/foreninger mandag-fredag er også gratis. Ellers brukes følgende priser:

Type Pris per time                     
Fastleie  
Trening/øvelser lokale lag med aktiviteter for barn/unge Gratis
Fastleie stor idrettshall - lokale lag/andre 250/500 kroner
Fastleie liten idrettshall - lokale lag/andre 180/360 kroner
Fastleie gymsdal/aula/møterom - lokale lag/andre

110/220 kroner

Helgeleie og enkeltarrangementer (søkes via utleieportalen)  
Lokale foreninger i skolelokaler (eks. Kulturscenen) man-fre
Stor idrettshall med garderober - lokale lag/andre
Gratis
350/700 kroner
Liten idrettshall m/garderober + Høviktorget - lokale lag/andre
Møterom, kantine
280/560 kroner
210/420 kroner
Gymsal med garderober + Heggtorget og Sylling aula - lokale lag/andre 210/420 kroner

Det tas ikke betalt for mer enn max 7 timer for en dag og 14 t for en helg.

For ferietilbud for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger benyttes en dagspris på kr 1 000. For større arrangementer (loppemarkeder, overnattingsarrangementer, stort publikumsbesøk, etc.) eller der mange rom og fasiliteter leies, fastsettes egen pris. Tilleggsavgift for mangelfull rydding og skader samt eventuell utvidet leie/utstyr.

Hvis det er behov for også å benytte aula eller andre rom må dette søkes og reserveres spesielt.

Baneleie - idrettsanlegg

Trening for lokale idrettslag (med untak for private bedriftslag) er gratis. Bruk av kuntsgressbanene på ettermiddags/kveldstid og i helgene på Lier stadion er gratis for SpaBra og Stoppen, bruk av kunstgressbanen på Sylling idrettspark er gratis for Sylling IF og bruk av 11-er kunstgressbanen på Tranby idrettspark er gratis for Lier IL, etter særlige avtaler. For evt. utleie til eksterne lag eller bedrifter fastsettes egne priser etter forespørsel/avtale. Forøvrig brukes følgende priser lokalt:

Type Pris
Kamper 11'er- eller 9'er-bane senior lokallag 400 kroner per kamp
Kamper mindre baner senior lokallag

200 kroner per kamp

Kamper barn og unge lokallag 11'er eller 9'er bane/mindre bane 100/50 kroner per kamp
   
Trening lokale bedriftslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane 200/100 kroner per time
Trening utenbygdslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane
400/200 kroner per time

Cup/turnering lokale lag

3 000 kroner per dag

Fotballskole lokale lag 1 000 kroner per dag

Videregående skolers bruk av Lier stadion - årssum

120 000 kroner

Arrangementsteknisk vogn som hentes og tilbakekjøres selv 500 kroner per gang

Arrangementsteknisk vogn med utkjøring og henting

1 000 kroner per gang

Andre utleielokaler i skoleanlegg (ikke inkl. Lier kulturscene)

Utleie primært til lokale lag og foreninger. Kan også leies av lokale bedrifter og eksterne organisasjoner (kalt andre). Ingen utleie til private arrangementer. Trening/øvelser og møter og sammenkomster for lokale lag med tilbud til barn og unge  er gratis mandag-fredag  utenom jule- og påskeferie, juli og offentlige fridager. Forøvrig brukes følgende priser:

Type Pris

Høviktorget - lokale lag /andre

Andre torg, aula, kantine, auditorium pr time - lokale lag /andre

kr 280,- / 560,-

kr 210,- / 420,-

Det tas ikke betalt for mer enn max 7 timer for en dag og 14 t for en helg.
For  spesielle utleieformål og når mange lokaler brukes samtidig, kan det gjøres egen avtale og prissetting.

Lier kulturscene

Kulturscenen leies via direkte kontakt med daglig leder Marte Bergsland - se også www.lierkulturscene.no
Lokale kulturformål har forrang framfor annen bruk. Scenen leies ut både på dagtid, kveldstid og i helgene, men normalt ikke i juleferie, påskeferie og juli.

Type Pris
Lokalleie uten utstyr per dag for lokalt kulturliv/andre 2 000/5 000 kroner
Lokalleie utover to dager innrømmes rabatter

 

Tilleggsbetaling for utstyr og praktisk hjelp:  
Bygget scene - lokalt kulturliv/andre 1 000/2 000 kroner
Leie av tekniker - lokalt kulturliv/andre 4 250/4 500 kroner

Leie av to teknikere - lokalt kulturliv/andre

Hustekniker

8 250/8 500 kroner

1 000 kroner

Kveldsprodusent 1 (billett/publikum på torget) - lokalt kulturliv/andre 1 000/2 500 kroner
Kveldsprodusent 2 (inkludert ass. i salen) - lokalt kulturliv/andre 2 000/3 500 kroner
Leie fast utstyr (fullt PA-utstyr og lysrigg) 500 kroner
Leie stor prosjektor - lokalt kulturliv/andre 1 000/3 000 kroner
Leie trådløse mygger per stk. - lokalt kulturliv/andre 200/500 kroner
Leie flygel - lokalt kulturliv/andre 1 000/3 000 kroner

Ved leie til enkle og kortvarige enkeltarrangementer benyttes timepris som for andre kulturlokaler over. Ved aktiv leie/bruk av tilleggsrom som Heggtorget, samlingssal mm. fastsettes samlet særpris.

Lier kulturscene kan også leies for preproduksjoner og andre særlige formål. Pris fastsettes etter egen avtale.

Engersand forsamlingslokale

Lokalet leies primært ut til lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Fastleie for lokale foreninger med tilbud til barn og unge er gratis mandag til fredag. For møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris

Utleie lokale foreninger/andre

210/420 kroner per time
Ferietilbud for barn/unge i regi av lokale foreninger/andre 1 000 per dag

Lierbyen seniorsenter

Lokalet lånes og leies kun ut til lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Lokale foreninger kan få gratis bruk for spesielle faste tilbud og enkeltmøter. For andre møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris
   
Utleie lokale foreninger
Fastleie for lokale foreninger
1 000 kroner per dag
Gratis

Lierbyen Perrongen

Lokalet leies primært ut til utstillinger og lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Lokale foreninger kan få gratis bruk for spesielle faste tilbud og enkeltmøter. For møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris
Utleie lokale foreninger
Fastleie for lokale foreninger
500 kroner per dag
Gratis

 

Det vil ved all utleie kunne legges på tilleggsavgift for mangelfull rydding og eventuelle skader.

Sist oppdatert: 12. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?