Kultur og idrett

Gå til

Betalingssatser for 2020                                            

Lier bibliotek

For bøker og utlånsmateriell Pris
Voksne og barn fra fylte 15 år, pr. purring kr 35,-
Barn under 15 år, pr. purring  kr 0,-
Det kreves erstatning for bøker og annet materiell som etter 2 purringer ikke er tilbakelevert  
Bøker/lydbøker for voksne:  Kr 400 pr stk
DVD Kr 200 pr stk
Barne- og ungdomsbøker/-lydbøker, CD Kr 200 pr stk
Tidsskrifthefter, tegneseriehefter: Kr 100 pr stk 
Språkkurs, oppslagsverk etc Etter skjønn – basert på gjenkjøpspris

Kulturskolen

Type Pris - Pr halvår
Individuell musikkundervisning kr. 1 950,-
Ungdomsteater, keramikk og tegning/maling

kr. 1 950,-

Fordypningsplass musikk kr. 1950,-
Dans og teater - 60 min/uke kr. 1 750,-
Dans og teater - 45 min/uke kr. 1 500,-
Band, storband, orkester og teaterfordypning kr. 975,-
Kurs og prosjekter

kr. 500-1600 

Instrumentleie fiolin og cello

kr. 500,-

Kulturskolen gir søskenmoderasjon etter følgende prinsipper:

  • Barn nr. 2 gis 20% moderasjon av gjeldende elevpengesats, barn nr.3 gis 50% moderasjon av gjeldende sats.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på timer som kjøpes av korpsene.
  • Kulturskolen gir ikke søskenmoderasjon på kurs og prosjekter.

Ungdomshuset V2

Type Pris
Ungdomshuset V2 - deltakerbetaling pr halvår - vår /høst  kr 900

Lierhallen (svømmehallen)

Type  Pris
Enkeltbillett barn og ungdom, pensjonist og funksjonshemmet m/ledsagerbevis

 kr 50,-                

Enkeltbillett voksen

 kr 90,-

Klippekort barn og ungdom, pensjonist og funksjonshemmet m/ledsagerbevis 12 klipp

 kr 500,-

Klippekort voksen 12 klipp

 kr 900,-

Leiepris pr time - lokale lag / andre

 kr 500,- / 1000,-

Idrettshaller og gymsaler 

Primært for lokale foreninger, men kan også leies ut til lokale bedrifter og andre organisasjoner. Utleie av idrettshaller og gymsaler er normalt stengt i påske- og juleferie, i juli og på offentlige fridager. Trening må vike for arrangementer varslet minst en uke i forveien. Leies ikke ut til rent private arrangementer.

Trening/fastleie for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger og registrerte voksenopplæringsorganisasjoner er gratis. Enkeltmøter og arrangementer for lokale lag/foreninger mandag-fredag er også gratis. Ellers brukes følgende priser:

Type Pris                                     
Fastleie  
Fastleie stor idrettshall pr time - lokale lag / andre  kr 250,- / 500,-
Fastleie liten idrettshall pr time - lokale lag / andre  kr 180,- / 360,-
Fastleie gymsal pr time - lokale lag / andre  kr 110,- / 220,-
Helgeleie og enkeltarrangementer - søkes via utleieportalen  
Stor idrettshall med garderober pr. time - lokale lag / andre  kr 350,- / 700,-
Liten idrettshall m/garderober pr. time - lokale lag / andre  kr 280,- / 560,-
Gymsal med garderober pr. time - lokale lag / andre  kr  210,- / 420,-

Det tas ikke betalt for mer enn max 7 timer for en dag og 14 t for en helg.

For ferietilbud for barn/unge i regi av lokale lag/foreninger benyttes en dagspris på kr 1 000. For større arrangementer (loppemarkeder, overnattingsarrangementer, stort publikumsbesøk...) eller der mange rom og fasiliteter leies, fastsettes egen pris. Tilleggsavgift for mangelfull rydding og skader.

Hvis det er behov for også å benytte aula eller andre rom må dette søkes og reserveres spesielt.

Baneleie - idrettsanlegg

Trening for lokale idrettslag (med untak for private bedriftslag) er gratis. Bruk av kuntsgressbanene på ettermiddags/kveldstid og i helgene  på Lier stadion er gratis for SpaBra og Stoppen, bruk av kunstgressbanen på Sylling idrettspark er gratis for Sylling IF og bruk av 11-er kunstgressbanen på Tranby idrettspark er gratis for Lier IL, etter særlige avtaler. For evt. utleie til eksterne lag eller bedrifter fastsettes egne priser etter forespørsel/avtale. Forøvrig brukes følgende priser lokalt: 

Type Pris
Kamper 11'er eller 9'er bane senior lokallag - pr kamp kr 400,-
Kamper mindre baner senior lokallag - pr kamp

kr 200,-

Kamper barn og unge lokallag 11'er eller 9'er bane / mindre bane
- pr kamp
kr 100,- / 50,-
   
Trening lokale bedriftslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane kr 200,- / 100,-
Trening utenbygdslag 11'er eller 9'er bane / mindre bane kr 400,- / 200,-

Cup/turnering lokale lag - pr dag kr 3 000,-
Fotballskole lokale lag kr 1 000,-

Videregående skolers bruk av Lier stadion - årssum
kr 120 000,-
Arrangementsteknisk vogn som hentes og tilbakekjøres selv - pr gang  kr 500,-

Arrangementsteknisk vogn med utkjøring og henting - pr gang

 kr 1 000,-

Andre utleielokaler i skoleanlegg ekskl Lier kulturscene

Utleie primært til lokale lag og foreninger. Kan også leies av lokale bedrifter og eksterne organisasjoner (kalt andre). Ingen utleie til private arrangementer. Trening/øvelser og møter og sammenkomster for lokale lag med tilbud til barn og unge  er gratis mandag-fredag  utenom jule- og påskeferie, juli og offentlige fridager. Forøvrig brukes følgende priser:

Type Pris

Høviktorget - lokale lag /andre

Andre torg, aula, kantine, auditorium pr time - lokale lag /andre

kr 280,- / 560,-

kr 210,- / 420,-

Det tas ikke betalt for mer enn max 7 timer for en dag og 14 t for en helg.
For  spesielle utleieformål og når mange lokaler brukes samtidig, kan det gjøres egen avtale og prissetting.

Lier kulturscene

Kulturscenen leies via direkte kontakt med daglig leder Marte Bergsland - se også www.lierkulturscene.no
Lokale kulturformål har forrang framfor annen bruk. Scenen leies ut både på dagtid, kveldstid og i helgene, men normalt ikke i juleferie, påskeferie og juli.

Type Pris
Lokalleie uten utstyr pr dag - lokalt kulturliv / andre  kr 2 000,- / 5 000,-
Lokalleie utover to dager innrømmes rabatter.

 

Tilleggsbetaling for utstyr og praktisk hjelp:  
Bygget scene - lokalt kulturliv / andre kr 1 000,- / 2 000,-
Leie av tekniker - lokalt kulturliv / andre kr 4 250,- / 4 500,-

Leie av to teknikere - lokalt kulturliv / andre

Hustekniker til stede

kr 8 250,- / 8 500,-

kr 1 000

Kveldsprodusent 1 (billett/publikum på torget) - lokalt kulturliv / andre kr 1 000,- / 2 500,-
Kveldsprodusent 2 (inkludert assistanse også inne i salen) - lok.kult. / andre kr 2 000,- / 3 500,-
Leie fast utstyr (fullt PA-utstyr og lysrigg) kr 500,- / 500,-
Leie stor prosjektor - lokalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 3 000,-
Leie trådløse mygger pr stk. - lokalt kulturliv / andre kr 200,- / 500,-
Leie flygel - lokalt kulturliv /andre kr 1 000,- / 3 000,-

Ved leie til enkle og kortvarige enkeltarrangementer benyttes timepris som for andre kulturlokaler over. Ved aktiv leie/bruk av tilleggsrom som Heggtorget, samlingssal mm. fastsettes samlet særpris.

Lier kulturscene kan også leies for preproduksjoner og andre særlige formål. Pris fastsettes etter egen avtale.

Engersand forsamlingslokale

Lokalet leies primært ut til lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Fastleie for lokale foreninger med tilbud til barn og unge er gratis mandag-fredag. For møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris

Utleie lokale foreninger /andre

kr 210,- / 420,- pr. t
Ferietilbud for barn/unge i regi av lokale foreninger /andre kr  1 000,- pr. dag

Lierbyen seniorsenter

Lokalet lånes og leies kun ut til lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Lokale foreninger kan få gratis bruk for spesielle faste tilbud og enkeltmøter. For andre møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris
   
Utleie lokale foreninger kr  1 000,- pr. dag

Lierbyen Perrongen

Lokalet leies primært ut til utstillinger og lokale foreninger. Utleie til private arrangementer tillates ikke. Lokale foreninger kan få gratis bruk for spesielle faste tilbud og enkeltmøter. For møter og arrangementer ellers gjelder følgende priser:

Type Pris
Utleie lokale foreninger kr 500,-  pr. dag

 

Det vil ved all utleie kunne legges på tilleggsavgift for mangelfullrydding og skader.

Sist oppdatert: 20. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?