Hopp til innhold

Høring/offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til reguleringsplaner behandles første gang av planutvalget. Dersom det er politisk enighet om planen, sendes den på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen varsler dette med annonse i Lierposten og Drammens Tidende og sender ut brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med en frist for å komme med uttalelser til planen. Høringsfrist skal være minst 6 uker.

 

 • Detaljregulering for Lyfjellveien

  Offentlig ettersyn

  Les mer

 • Detaljregulering for Lierbyen skole

  Offentlig ettersyn frem til 12. oktober

  Les mer

 • Områdereguleringsplan for Fjordbyen

  Forslag til områdereguleringsplan for Fjordbyen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens §12-10. Vedtak ble fattet i formannskapet 16.mars 2023, sak 25/2023.

  Les mer

 • Områderegulering Lierbyen

  Les mer

Sist oppdatert: 23. mars 2020