Hopp til innhold

Varsel om utvidelse av planområde

Dersom planområdet utvides etter at det er kunngjort oppstart av planarbeide, må oppstart kunngjøres på nytt. Forslagstiller varsler om utvidelse av planområdet med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til utvidelsen av planområdet. Høringsfrist skal være minst 30 dager.

 

  • Områderegulering Fjordbyen Lierstranda

    Les mer

  • Detaljregulering for ny hovedvannforsyning

    Les mer

Sist oppdatert: 23. mars 2020