Varsel om utvidelse av planområde

Dersom planområdet utvides etter at det er kunngjort oppstart av planarbeide, må oppstart kunngjøres på nytt. Forslagstiller varsler om utvidelse av planområdet med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til utvidelsen av planområdet. Høringsfrist skal være minst 30 dager.

 

  • Detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark

    Les mer

Sist oppdatert: 29. april 2016