Hopp til innhold

Områderegulering Fjordbyen Lierstranda

Varsel om utvidelse av planområde

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det om at planområdet for det pågående planarbeidet for områderegulering av Fjordbyen på Lierstranda utvides. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om mulige utbyggingsavtaler for planområdet, jf. plan- og bygningslovens § 17-4.

Merknader og/eller spørsmål om planarbeidet og utbyggingsavtaler kan rettes til:
postmottak@lier.kommune.no innen 10.07.20

 

Varslingsannonse

Brev om underretning

 

Sist oppdatert: 11. juni 2020