Detaljregulering for Lierbyen sentrum, Hegg skole

Kommunestyret har i møte 8. oktober 2013, sak 59/2013, vedtatt detaljregulering for Lierbyen sentrum - felt O5, Hegg skole.

Planen omfatter feltet O5 for Hegg skole i Lierbyen sentrum og arealet er regulert til offentlig tjenesteyting.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Sist oppdatert: 26. juni 2015