Hopp til innhold

Øvrige kunngjøringer

Forslag til forskrift om godtgjøring av folkevalgte

Kommunestyret i Lier kommune behandlet 20. juni 2023 "Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Lier kommune", og vedtok å sende forslaget på høring. Høringsfristen er 15. august 2023.

Forslag til forskrift om godtgjøring av folkevalgte

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Lier og Drammen er nå på høring. Høringsfristen er 13. oktober 2022.

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Søknad om etablering av ny vannforsyning til Oslo kommune

Multiconsult Norge AS har på vegne av Oslo kommune ved vann- og avløpsetaten søkt om rammetillatelse for etablering av råvannsinntak fra Holsfjorden på Vefsrud med fjellanlegg og tunnel.

Søknad om etablering av ny vannforsyning til Oslo kommune

 

Sist oppdatert: 05. juli 2023