Hopp til innhold

Hva er SAL?

Sunne og Aktive Liunger (SAL) er en modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner.

Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og en forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer.

SAL handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

Modellen Sunne og Aktive Liunger (SAL) har som formål å videreutvikle og styrke barn og unges læringsmuligheter ved å bidra til helsefremmende leveaner og livsmestring.

Målsetning

Livsmestring - robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer.

Målgruppe

Om lag 5 000 barn og unge samt deres foreldre eller foresatte og ansatte i skolene og barnehagene i Lier.

Tiltak

Videreutvikle helsefremmende barnehager og skoler via sunne og aktive liunger.