Hopp til innhold

Sunne og aktive liunger

Til folkehelse i Lier

 

Sunne og aktive liunger (SAL) er Lier sin modell for livsmestring rettet mot barn og unge med fokus på bevegelsesglede, sunne matvaner, søvn og mental sunnhet.

Livsmestring er sentralt i et helsefremmende samfunn og en forutsetning for å utvikle robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. SAL handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for å mestre eget liv.

Modellen Sunne og aktive liunger har som formål å videreutvikle og styrke barn og unges læringsmuligheter ved å bidra til helsefremmende levevaner og livsmestring.