Hopp til innhold

SAL - ungdom

Lier har ca 1000 ungdommer fordelt på 4 skoler. Alle skolene har innført SAL modellen. Det har vært og er spesielt fokus på SAL på ungdomsskolen blandt annet gjennom prosjektet "Sammen om livsmestring - ungdom".

Sammen om livsmestring ungdom

Vi er i prosess med å utvikle samarbeidstiltak for livsmestring i ungdomsskolene. Samarbeidstiltakene skal være tilpasset trinn og en integrert del av lokal lærerplan. Utviklingsarbeidet skal vektlegge medvirkning, evaluering og tverrfaglig samarbeid. Formålet er å styrke arbeidet med livsmestring og folkehelse i skolen, ved kunnskapsutvikling om lokalt tilpasset helsefremmende tiltak for ungdom.

Så langt viser arbeidet at det på ungdomstrinnet er spesielt behov for å styrke fokus på psykisk helse og ABC for mental sunnhet.

Aktiviteter

8.trinn: Bli kjent – samarbeid – samarbeid med kulturskolen, BUA lier og Lier Frisklivssentral

9.trinn: Verdensdagen for psykisk helse – samarbeid V2, bua lier og kultur og fritid

10.trinn: Stressmestring – samarbeid med helsesykepleiere, miljøarbeidere og miljøteam.  

For ansatte

  • Aktivitetskurs
  • Veiledning til kantinetilbud

Nyhetsbrev

Kontaktinformasjon

Friskliv og SAL veileder
Anette Larsen Akselsen
E-post: anette.larsen.akselsen@lier.kommune.no

Veileder mental sunnhet og SAL ungdom
Annette Rud
E-post: annette.rud@lier.kommune.no