Næringsplan, lensmannskontor, kommuneplan og Lierdagene. Her får du oversikten.

Planprogram for kommuneplanen

Nå har du mulighet til å komme med innspill til planprogrammet for kommuneplan 2017-2028.
Planprogrammet for kommuneplanen er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 3.februar 2017.

Planprogrammet er grunnlaget for planarbeidet og skal beskrive:

  • Formålet med planarbeidet
  • Planprosessen med frister og deltagere 
  • Medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert
  • Behov for utredninger

Lierdagene 2017

9.-11.juni 2017 er det igjen klart for Lierdagene. Arrangementskomiteen tar med seg det beste fra tidligere arrangementer, og jobber med å utvikle Lierdagene videre.

Det blir som vanlig boder og markedstorg, aktiviteter for de små – og en sosial møteplass for alle.
Ønsker du eller din bedrift å bidra? Ta kontakt med kultursjef Ingeborg Rivelsrud.
E-post:  ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

Strategisk næringsplan

12.desember vedtok kommunestyret den strategiske næringsplanen for Lier kommune.

Planen sier noe om hvordan Lier ønsker å være en god samarbeidspartner for næringslivet. Målet er at vi gjennom arbeidet med målene vi har satt oss kan bidra til et grønnere og mer innovativt næringsliv i Lier, og i regionen vi er en del av.

Les hele planen her

Les kronikken ordfører Gunn Cecilie Ringdal har skrevet om tema 

Vil beholde Lier lensmannskontor

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at politimester Christine Fossen beholder Lier lensmannskontor i sin anbefaling for ny tjenestestruktur for Sør-Øst politidistrikt.

I høringsuttalelsen til nærpolitireformen påpekte Lier kommune blant annet at med tanke på den planlagte befolkningsveksten og Liers beliggenhet med sentrale transport-årer som E18 og rv. 23 er det behov for politi tilstede i kommunen.
Politidirektoratet fatter sin beslutning i januar 2017. Les mer her 

LES FLERE NÆRINGSLIVS-NYHETER