Her finner dere en kort oversikt over aktuelle nyheter:

Elever presenterte fremtidsmuligheter

Helt i starten av kommunestyremøtet 7. februar fikk to elever mulighet til å presentere prosjekter for Lier-politikerne

Sigurd Herikstad og Sodabeh Hervi presenterte vinnerbidragene fra skolens Innovasjonscamp 2. november for kommunestyret. Spennende ideer som politikerne kan ta med seg i videre planlegging av Fjordbyen.

Her kan du se video fra presentasjonen:

Har du problemer med å se videoen, klikk på denne lenken: http://bit.ly/2kSg8Wk

 

Nytt forslag til planprogram - rv. 23

Forslag til planprogram for rv. 23 Linnes – E18 legges nå ut til offentlig ettersyn. I planprogrammet foreslås det å se nærmere på tre korridorer for strekningen, og hvilke konsekvenser av disse som bør utredes videre. To av alternativene går mellom Linnes og E18 ved Jensvoll. Det tredje alternativet tar av tidligere fra ny rv. 23 og går via Viker til E18.

Under utarbeidelse av planprogrammet er planområdet enkelte steder blitt utvidet, og andre steder redusert i forhold til tidligere varslet planområde.

Har du merknader og innspill kan disse sendes innen 31. mars 2017 til kommunen. Forslaget ligger på kommunens nettside under kunngjøringer: www.lier.kommune.no

 

Nedgang i arbeidsledigheten

I Lier var det registrert 304 helt ledige personer, en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med januar 2016.

- Vi ser en god tilgang på ledige stillinger i Buskerud og ledigheten er noe redusert sammenliknet med samme periode i fjor. Det er gode muligheter for mange i Lier dersom de er villige til å orientere seg mot annen type arbeid, enten ved å skaffe seg annen type kvalifikasjon eller pendle, sier leder for NAV i Lier, Jan Kåre Melsæther.

 

Arbeidet med kommuneplanen

Planprogrammet for kommuneplanrulleringen var på høring til 3. februar.

Det har kommet høringsuttalelser fra Fylkesmannen, Buskerud fylkeskommune, Norges vassdrags og energidirektorat, Franzefoss AS, Naturvernforbundet og to privatpersoner.

Høringsuttalelsene vil nå bli gjennomgått og planprogrammet lagt fram for endelig behandling i kommunestyret 4. april.

 

Byggestart på ny rv 23 blir forsinket

Statens vegvesen melder at oppstarten på hovedentreprisen på ny riksvei 23 mellom Dagslett og Linnes blir forsinket.

– Krevende grunnforhold med mye kvikkleire og vann i grunnen gjør at vi må bruke lenger tid på å få på plass de tekniske løsningene for anlegget. Derfor utsetter vi oppstarten av hovedentreprisen til vinteren/våren 2018, sier prosjektleder Jan Erik Larsen.