Flyktningtjenesten i Lier melder at de trenger hjelp til å finne flere boliger til flyktninger.

Lier kommune tok imot 55 flyktninger i fjor, og har planer om å ta imot et tilsvarende antall i 2017.

Selv om flyktningtjenesten klarer å bosette flyktningene fortløpende, så er de alltid på jakt etter ledige boliger, det være seg større leiligheter, mindre leiligheter og hybler.

- Vi trenger alltid flere boliger, spesielt hybler er vi på jakt etter. 70% av alle flyktninger som bosettes i Lier, er enslige som trenger et sted å bo. Vi synes det er en fordel å få tak i boliger fra hele Lier, slik at vi kan spre de nye innbyggerne ut, og dermed lettere integrere dem i samfunnet, forteller virksomhetsleder for flyktningtjenesten i Lier, Marc P. Berendt.

Gode rutiner

Virksomhetslederen håper bedrifter og privatpersoner melder fra hvis de har noe å tilby.

- Det er en vinn-vinn-sitauasjon. Hvis folk har en ledig hybel, får de leid den ut, og vi får mulighet til å hjelpe flyktninger som skal bosette seg i Lier. Vi følger opp de som bosettes veldig tett, og er tilgjengelig for utleier også, dersom det skulle oppstå noe. Jeg kan nesten ikke huske at det har vært problemer knyttet til utleie av boliger til flyktninger, så vi har gode rutiner, påpeker Marc P. Berendt.

Ordfører tok imot flyktningfamilie

De aller fleste flyktningene som bosettes i Lier, kommer fra en tilværelse på et mottak ett eller annet sted i Norge. Det hører med til sjeldenhetene at det kommer såkalte kvoteflykninger, som da kommer direkte fra flyktningleire i utlandet. I Lier skjer dette vanligvis bare en til to ganger i året.

21. mars kom det en flykningfamilie på to voksne og fire barn fra Syria. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket å lære mer om det arbeidet som flyktningtjenesten i Lier utfører, derfor ble hun med både under forberedelsene – og turen opp til Gardermoen for å hente flyktningene hjem til Lier.

Familien kommer opprinnelig fra Homs i Syria og hadde bodd en stund i en flyktningleir i Jordan, før de ble tildelt en plass som kvoteflyktning i Norge – med bosetting i Lier.

Dagen før familien kom ble ordføreren med da leiligheten på Lahell skulle gjøres klar. Flyktningtjenesten sørget for at leiligheten ble nøkternt møblert, og noe enkel mat ble kjøpt inn på forhånd, slik at familien skulle slippe å dra ut for å handle mat som første oppgave på norsk jord.

 
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket disse fire syriske barna velkommen til Lier.

Kommer til et trygt land

Flyktningkonsulent Sigrid Mostad Coward tok imot familien på Gardermoen sammen med ordføreren, og forteller at det er fast rutine at kommunen møter kvoteflykninger på flyplassen for å sørge for en trygg og god ankomst.

- Vi sørger for at denne familien kommer seg trygt og greit frem til boligen i Lier. Første dagen får de bruke til å summe seg og ta inn alle inntrykkene ved å komme til et nytt og trygt land. Allerede dagen etter har vi møte med familien og begynner å sette dem inn i alle detaljene de trenger for å starte sitt nye liv.

Vi følger dem til lege og tannlege, slik at de får tatt en sjekk, og så går turen til politiet for å få forkynt bosettingsvedtaket. Etter en kort periode der de får akklimatisert seg, så begynner barna i denne familien i velkomstklasse på Høvik skole, mens foreldrene er forpliktet til å begynne i introduksjonsprogram som er et samarbeid mellom Voksenopplæringen på Stoppen og Flyktningtjenesten. Vanligvis varer programmet i to år, men tiden varierer og er individuelt tilpasset den enkeltes behov. Hovedmålet er å lære seg norsk og samfunnskunnskap og bli i stand til å komme seg raskt ut i jobb eller ta videre utdanning, forteller Sigrid Mostad Coward.»

- Velkommen til Lier

Ved hjelp av tolk ønsket ordføreren den syriske familien velkommen til Lier.

- Jeg håper dere finner dere til rette i den fine kommunen vår, sa ordføreren da hun tok imot familien på Gardermoen.

På spørsmål om hvorfor ordføreren ville være med flyktningtjenesten på jobb, svarer hun:

- Den beste måten å bli kjent organisasjonen og folkene som jobber der, er å tilbringe tid sammen med dem mens de er på jobb, svarer ordfører Gunn Cecilie Ringdal.