Ny milepæl for det nye sykehuset på Brakerøya.

Illustrasjon: Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 2. februar å gå videre med planene om nytt sykehus på Brakerøya. Dette er i samsvar med vedtaket i Vestre Vikens styre 19. desember i fjor.

I sin innstilling til styret sluttet administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus, seg til rapporten fra oppfølgingsgruppa hvor man har dimensjonert sykehuset til en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner.

Rapporten konkluderer blant annet med at øyeavdelingen bør lokaliseres til Brakerøya, og at det ikke er anbefalt etappevis utbygging.